Statistik

Schäfer:
22 kullar med totalt 135 registrerade valpar sedan 2004
fördelat på 74 hanar och 61 tikar

Höftledsröntgade: 128st
A 64st =51% Genomsnitt ras 39,3%
B 47st=37% Genomsnitt ras 34,8%
C 15st=11% Genomsnitt ras 19,8%
D 1st=1% Genomsnitt ras 4,8%
=87% fritt (4 avlidna före röntgen)

Armbågsröntgade: 127st
(Ua)106st= 86%) Genomsnitt ras 83,7%
lbp 11st= 8% Genomsnitt ras 10,2%
mpl 5st= 3% Genomsnitt ras 2,1%
kpl 5 st= 3% Genomsnitt ras 3,9%
= 83% fritt (4 avlidna före röntgen)

Mentalbeskrivna: 123 varav 1 bruten

Mt2007: 17

Korade hundar:
Spårmarkens Zaarek
Spårmarkens Ztark
Spårmarkens Zkryta
Spårmarkens Rothe
Spårmarkens Tx
Spårmarkens Trigga
Spårmarkens Lyx
Spårmarkens Fancy
Spårmarkens Fixo
Spårmarkens Yello

Mt2017: 17

Spårmarkens Fixa
Spårmarkens Adele
Spårmarkens Osis
Spårmarkens Ix
Spårmarkens Ilo
Spårmarkens Iza
Spårmarkens Blossom
Spårmarkens Biston
Spårmarkens Beryll
Spårmarkens Nocka
Spårmarkens Butterfly
Spårmarkens Bianca
Spårmarkens Backis
Spårmarkens Nyx
Spårmarkens Hexie
Spårmarkens Harley Qross
Spårmarkens Nalle


SE BCH: 1
Spårmarkens Zting

L-testade (endast RPS test): 36 st, varav 33 gk (23 PH & 10 VH)

Tjänstehundar:

Polishundar:
Spårmarkens Garion
Spårmarkens Rapp
Spårmarkens Redo
Spårmarkens Don Juan
Spårmarkens Traza
Spårmarkens Tramz
Spårmarkens Theo
Spårmarkens Cayli
Spårmarkens Mysko
Spårmarkens Lizt
Spårmarkens Larm (Norge)
Spårmarkens Lego
Spårmarkens Suck
Spårmarkens Joella
Spårmarkens Krusa

Väktarhundar:
Spårmarkens Zatyg
Spårmarkens Zaarek
Spårmarkens Tiger Jr
Spårmarkens Trigga


Narkotikahundar, kriminalvården:
Spårmarkens Dizel
Spårmarkens Digger


Försvarsmakthundar:
Spårmarkens Tigra
Spårmarkens Trigga
Spårmarkens Tiger Jr
Spårmarkens Orcan
Spårmarkens Lexi
Spårmarkens Berocca

 

Besiktningshund Länsstyrelsen:
Spårmarkens Ix

Räddning/Lavinhund:
Spårmarkens Izak

Kullinformation

 

E-kullen 0,0% inavel
Födda:2022-12-06
Far: SE22927/2019 Spårmarkens Ix
Mor:
SE35228/2019 Grahnskans Quinnie

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
SE11031/2023
Spårmarkens Eddi
H
B
0/1
X

-
-
SE11030/2023
Spårmarkens Ekko
H
A/B
Ua
-
SE11027/2023
Spårmarkens Elo
H
C
3
-
-
SE11028/2023
Spårmarkens Eloke
H
A
Ua
-
SE11029/2023
Spårmarkens Erwin
H
Prel B
Prel 0/3
-
SE11026/2023
Spårmarkens Ex
H
B/C
0/3
X
SE11034/2023
Spårmarkens Enya
T
B
1/2
X

SE11032/2023
Spårmarkens Exi

T
A
-
X
SE11033/2023
Spårmarkens Extra Allt
T
A
Ua
-
-

 

 
Eddi
Ekko
Elo
Eloke
Erwin
Ex
Enya
Exi
Extra Allt
1a.Kontakt
hälsning
4
4
4
4
1b. Kontakt
samarbete
4
4
3
3
1c. Kontakt
hantering
3
3
4
4
2a. Lek
leklust
4
4
4
4
2b.Lek1
Gripande
4
5
4
4
2c. Lek1
Dragkamp
5
5
3
3
3a.Förföljande
4/4
4/4
4/4
4/4
3b. Gripande
5/5
5/5
2/2
2/2
4.Aktivitet
3
4
3
4
5a.Avst.lek
Intresse
3
3
4
4
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
1
1
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
5
5
5
4
5d.Avst.lek
Leklust
4
5
4
3
5e.Avst.lek
Samarbete
2
5
4
3
6a.Överraskning
Rädsla
1
1
2
1
6b.Överraskning
Hot/agg
1
1
1
1
6c.Överraskning
Nyfikenhet
5
5
5
5
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
1
2
2
1
7a.Ljudkänsla
Rädsla
1
3
3
2
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
5
5
5
5
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
1
1
1
1
8a.Spöken
Hot/agg
1
3
1
2
8b.Spöken
Kontroll
4
4
4
3
8c.Spöken
Rädsla
3
2
1
3
8d.Spöken
Nyfikenhet
4
5
5
4
8e.Spöken
Kontakt
4
4
4
4
9a.Lek
Leklust
5
5
4
4
9b.Lek
Gripande
5
5
5
5
Skott.
1
1
1
1

 

 

N-kullen 0,0% inavel
Födda: 2021-05-18

Far: SE12564/2015 Hedeforsens Öwall
Mor: SE10257/2017 Spårmarkens Fuska

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
SE44012/2021
Spårmarkens Nalle
H
A
Ua
X
265p

-
Såld till Norge
SE44013/2021
Spårmarkens Nogger
H
A
1
X
SE44014/2021
Spårmarkens Nicki
T
B
Ua
X
Såld till Norge, Pigmentös Keratit
SE44015/2021
Spårmarkens Nike
T
B
1
X
SE44016/2021
Spårmarkens Ninja
T
A
Ua
X
SE44017/2021
Spårmarkens Nita
T
B
Ua
Ägaren avbryter
SE44018/2021
Spårmarkens Nixa
T
A/B
Ua
X

SE44019/2021
Spårmarkens Nocka

T
B
1
X
178p
SE44020/2021
Spårmarkens Norpa
T
B/C
1
X
Uppflyttad till lägre klass
SE44021/2021
Spårmarkens Nova
T
B
2
X
Avliden
SE44022/2021
Spårmarkens Nyx
T
A
2
X
Gk
285p
-
-
-
KORAD

 

 
Nalle
Nogger
Nicki
Nike
Ninja
Nita
Nixa
Nocka
Norpa
Nova
Nyx
1a.Kontakt
hälsning
4
5
4
4
4
4
4
4
5
3
1b. Kontakt
samarbete
5
5
3
3
4
4
4
4
3
3
1c. Kontakt
hantering
4
4
3
3
3
4
4
4
4
3
2a. Lek
leklust
5
5
5
4
4
4
5
5
5
5
2b.Lek1
Gripande
4
4
4
5
4
3
4
4
4
4
2c. Lek1
Dragkamp
3
4
3
5
4
3
5
4
4
4
3a.Förföljande
4/4
4/4
1/4
4/4
5/5
4/3
4/4
4/4
4/4
4/4
3b. Gripande
5/5
5/4
1/4
5/5
3/2
2/4
4/5
5/5
5/5
2/4
4.Aktivitet
3
4
3
2
3
2
4
3
2
4
5a.Avst.lek
Intresse
3
3
2
3
2
3
3
3
3
4
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
5
2
3
2
1
4
5
3
4
5
5d.Avst.lek
Leklust
5
3
5
4
1
2
5
4
2
5
5e.Avst.lek
Samarbete
2
2
3
2
1
4
2
3
2
3
6a.Överraskning
Rädsla
1
3
1
3
1
2
4
2
2
3
6b.Överraskning
Hot/agg
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
6c.Överraskning
Nyfikenhet
5
4
5
3
5
4
3
5
5
5
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
1
2
1
2
3
1
1
1
1
1
7a.Ljudkänsla
Rädsla
1
3
1
3
2
1
3
3
1
3
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
5
3
5
5
3
5
5
2
5
5
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
8a.Spöken
Hot/agg
3
3
3
3
3
3
2
1
2
2
8b.Spöken
Kontroll
5
5
5
4
4
5
3
2
2
4
8c.Spöken
Rädsla
2
1
4
3
5
3
5
4
5
2
8d.Spöken
Nyfikenhet
3
2
4
3
1
3
2
1
3
5
8e.Spöken
Kontakt
4
5
5
4
1
4
5
4
5
4
9a.Lek
Leklust
5
5
4
4
4
3
4
5
5
5
9b.Lek
Gripande
4
3
3
5
4
4
4
4
3
4
Skott.
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1

 


H-kullen 0,4% inavel
Födda: 2021-04-03
Far: SE12564/2015 Hedeforsens Öwall
Mor: SE47436/2018 Annika

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext
Mt
Bruks
Lydnad
Utställning
Övrigt
SE33137/2021
Harley Qross
H
A
Ua
X
245p
Uppflyttad ur appellen
-
SE33138/2021
Spårmarkens Hogi

H
C
1-3
X
-
-
Avliden
SE33139/2021
Spårmarkens Hosvan
H
A
Ua
X

SE33140/2021
Spårmarkens Heppi
T
A
Ua
X
-
SE33141/2021
Spårmarkens Hera
T
B
Ua
X
Gk
Uppflyttad ur appellen
-
SE33142/2021
Spårmarkens Hexie
T
C
Ua
X
276p
Uppflyttad till B Spår NBF, BH
Såld till Norge

 
Harley Qross
Hogi
Hosvan
Heppi
Hera
Hexie
1a.Kontakt
hälsning
4
4
4
4
4
4
1b. Kontakt
samarbete
4
4
3
4
3
4
1c. Kontakt
hantering
4
4
3
4
3
4
2a. Lek
leklust
5
5
4
5
5
4
2b.Lek1
Gripande
4
5
4
4
5
4
2c. Lek1
Dragkamp
4
5
4
4
5
4
3a.Förföljande
4/4
4/4
3/1
4/4
4/4
4/4
3b. Gripande
4/3
3/5
4/1
2/5
5/5
5/5
4.Aktivitet
4
3
5
4
3
4
5a.Avst.lek
Intresse
3
5
3
4
3
3
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
1
1
1
1
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
5
5
4
5
5
5
5d.Avst.lek
Leklust
4
5
3
5
5
5
5e.Avst.lek
Samarbete
3
5
3
3
3
3
6a.Överraskning
Rädsla
4
3
1
2
1
1
6b.Överraskning
Hot/agg
1
2
1
1
1
1
6c.Överraskning
Nyfikenhet
5
2
5
5
5
5
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
2
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
3
1
1
1
2
1
7a.Ljudkänsla
Rädsla
1
1
1
2
1
4
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
5
5
5
5
5
5
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
1
1
1
1
1
3
8a.Spöken
Hot/agg
3
3
3
3
3
3
8b.Spöken
Kontroll
4
3
3
4
5
4
8c.Spöken
Rädsla
5
2
4
3
2
5
8d.Spöken
Nyfikenhet
1
5
2
3
3
2
8e.Spöken
Kontakt
3
4
4
5
4
4
9a.Lek
Leklust
5
5
3
5
5
4
9b.Lek
Gripande
4
4
4
5
5
4
Skott.
1
1
1
1
1
1

 B-kullen 6,3% inavel
Född: 2020-04-12
Far: SE46622/2011 Spårmarkens Troll

Mor: SE10257/2017 Spårmarkens Fuska

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext
Mt (max300)
Bruks
Lydnad
Utställning
Övrigt
SE32319/2020
Spårmarkens Backis
H
A
Ua
X
Gk
285p
Korad
SE32320/2020
Spårmarkens Beryll
H
A
Ua
X
Tänder & bett Ua

292p
-
-
-
SE32321/2020
Spårmarkens Biston
H
A
Ua
X
Gk

217p
-

Gk anlagstest
patrullhund
Korad i Schäferklubben

SE32322/2020
Spårmarkens Boss
H
A
Ua
X
Tänder & bett Ua
-
SE32323/2020
Spårmarkens Baccara
T
A
Ua
X
Tänder & bett Ua
-
SE32324/2020
Spårmarkens Berocca
T
A
Ua
X
Tänder & bett Ua
TJH Patrullhund
SE32325/2020
Spårmarkens Bianca
T
A
Ua
X
Tänder & bett Ua
226p
SE32326/2020
Spårmarkens Blossom
T
B
Ua
X
Gk

241p
Gk anlagstest
patrullhund
Korad i Schäferklubben
SE32327/2020
Spårmarkens Butterfly
T
A/B
Ua
X
Gk
178p
-
-
Korad

 
Backis
Beryll
Biston
Boss
Baccara
Berocca
Bianca
Blossom
Butterfly
1a.Kontakt
hälsning
4
4
5
4
4
4
4
3
4
1b. Kontakt
samarbete
4
4
3
4
4
4
4
4
3
1c. Kontakt
hantering
4
4
4
3
4
4
4
4
3
2a. Lek
leklust
4
4
4
3
3
4
3
4
4
2b.Lek1
Gripande
4
3
3
2
1
3
3
3
3
2c. Lek1
Dragkamp
3
3
4
2
1
4
2
4
5
3a.Förföljande
4/4
4/4
1/4
4/4
4/4
4/4
4/4
1/4
4/4
3b. Gripande
2/2
2/2
1/2
2/4
2/2
2/3
3/3
1/3
3/4
4.Aktivitet
3
2
4
3
3
2
4
4
3
5a.Avst.lek
Intresse
4
3
3
3
3
4
2
3
3
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
5
5
5
5
5
5
3
5
4
5d.Avst.lek
Leklust
3
2
4
1
3
4
2
4
3
5e.Avst.lek
Samarbete
2
2
4
1
3
3
3
3
2
6a.Överraskning
Rädsla
2
2
3
2
3
1
1
2
2
6b.Överraskning
Hot/agg
3
3
3
1
1
3
2
1
1
6c.Överraskning
Nyfikenhet
1
5
1
3
2
5
4
4
5
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
2
1
2
2
3
1
1
1
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
2
2
2
2
2
1
1
1
2
7a.Ljudkänsla
Rädsla
1
1
1
1
3
3
5
1
1
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
5
5
5
5
5
5
5
5
4
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
1
1
1
1
2
1
1
1
1
8a.Spöken
Hot/agg
3
3
3
1
3
3
2
3
2
8b.Spöken
Kontroll
5
5
5
2
5
5
5
5
2
8c.Spöken
Rädsla
1
2
1
1
2
1
3
1
2
8d.Spöken
Nyfikenhet
5
3
5
5
5
5
3
5
4
8e.Spöken
Kontakt
4
3
5
4
4
4
4
4
4
9a.Lek
Leklust
3
4
4
1
2
4
3
4
4
9b.Lek
Gripande
2
3
3
1
1
4
2
4
3
Skott.
1
2
1
1
1
3
2
1
1

 

 

I-kullen 6,3% inavel
Född: 2019-03-09
Far: SE46622/2011 Spårmarkens Troll

Mor: SE10257/2017 Spårmarkens Fuska

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext
Mt
Bruks
Lydnad
Utställning
Övrigt
SE22926/2019
Spårmarkens Ilo
H
A
Ua
X
Gk
Mt2017
265p
Korad i Schäferklubben
SE22927/2019
Spårmarkens Ix
H
A
Ua
X
Gk
Mt2017
273p
-
Tjh
Besiktningshund för rovdjur via SWDI
Korad i Schäferhundklubben
SE22928/2019
Spårmarkens Izak
H
A
Ua
X
Tänder& bett Ua

Gk mørkesøksprøven i NRH
GK Räddningshund, Gk Lavinhund
Såld till Norge
SE22929/2019
Spårmarkens Ibra
T
A
Ua
X
Tänder & bett Ua
-
SE22930/2019
Spårmarkens Inez
T
A
Ua
X
Tänder & bett Ua
Uppflyttad ur lägre klass spår
Upplyttad ur startklass
-
SE22931/2019
Spårmarkens Ira
T
A
Ua
X
Tänder & bett Ua
-
SE22932/2019
Spårmarkens Iza
T
A
Ua
X
Tänder & bett Ua
Mt2017
214p
-
-
-

 
Ilo
Ix
Izak
Ibra
Inez
Ira
Iza
1a.Kontakt
hälsning
4
4
4
4
4
5
4
1b. Kontakt
samarbete
4
3
4
3
4
4
4
1c. Kontakt
hantering
3
3
4
3
3
3
4
2a. Lek
leklust
4
4
4
5
4
4
4
2b.Lek1
Gripande
4
2
3
4
4
4
4
2c. Lek1
Dragkamp
4
2
3
4
4
3
5
3a.Förföljande
4/4
4/4
3/4
4/4
3/4
4/4
4/4
3b. Gripande
3/3
2/2
1/2
3/3
3/3
2/4
2/5
4.Aktivitet
3
3
3
4
4
3
3
5a.Avst.lek
Intresse
4
3
5
3
4
3
3
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
1
1
2
1
1
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
5
5
5
2
5
5
2
5d.Avst.lek
Leklust
4
2
5
2
5
5
5
5e.Avst.lek
Samarbete
1
3
2
3
5
4
5
6a.Överraskning
Rädsla
1
2
1
2
1
3
2
6b.Överraskning
Hot/agg
1
1
1
1
1
2
2
6c.Överraskning
Nyfikenhet
5
4
5
5
5
5
5
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
1
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
1
1
3
1
1
1
2
7a.Ljudkänsla
Rädsla
1
1
2
3
1
2
1
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
5
5
5
5
5
5
5
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
1
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
1
1
1
1
3
2
1
8a.Spöken
Hot/agg
3
3
1
3
3
3
3
8b.Spöken
Kontroll
5
5
2
5
5
4
5
8c.Spöken
Rädsla
1
3
1
4
2
2
2
8d.Spöken
Nyfikenhet
5
3
5
2
5
5
5
8e.Spöken
Kontakt
4
4
4
4
4
4
4
9a.Lek
Leklust
4
3
4
5
4
4
4
9b.Lek
Gripande
4
4
3
4
4
3
4
Skott.
1
1
1
1
1
1
1

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 4,7 3,9 0,8
Aggressivitet 1,8 1,8 0.0
Socialitet 3,7 3,5 0,2
Jaktintresse 3,5 2,7 0,8
Lekfullhet 3,9 3,7 0,2 

A-kullen 0,2% Inavel
Född: 2018-06-30
Far: SE57384/2016 Blade An Der Borg

Mor: SE35964/2014 Spårmarkens Lyx

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext
Mt
Bruks
Lydnad
Utställning
Övrigt
SE43967/2018
Spårmarkens Acky
H
A
1
X
Tänder&bett UA
Gk Doftprov
Uppflyttad till
lägre klass
Kroksvans
SE43968/2018
Spårmarkens Arozzi
H
A
Ua
X
Tänder&bett UA
BH, IGP1
-
-
SE43969/2018
Spårmarkens Avicci
H
C
2
X
Tänder&bett UA
429p
Kvalsterallergi
SE43970/2018
Spårmarkens Adele
T
C
Ua
X
Tänder&bett UA
Mt2017
120p
Gk Startklass
Good
Gk L-test
SE43971/2018
Spårmarkens Alycia
T
A
Ua
X
Tänder&bett UA
-
SE43972/2018
Spårmarkens Alexi
T
A
Ua
X
Tänder&bett UA
BH, IGP1
-
SE43973/2018
Spårmarkens Annie
T
A
Ua
X
Tänder&bett UA
-
Gk Doftprov
Diplom NW2, TSM,TEM
Gk lägre klass
-
-
SE43974/2018
Spårmarkens Ariel
T
B
Ua
X
Tänder&bett UA
Gk akl,
SE VCH
191p
Startklass
-

  Acky Arozzi
Avicci
Adele
Alycia Alexi
Annie
Ariel
1a.Kontakt
hälsning
4
3
4
3
4
4
3
4
1b. Kontakt
samarbete
4
3
3
3
3
4
4
3
1c. Kontakt
hantering
4
3
4
3
3
4
1
3
2a. Lek
leklust
4
5
5
4
4
5
4
4
2b.Lek1
Gripande
4
4
4
3
3
5
5
4
2c. Lek1
Dragkamp
4
5
4
4
3
4
4
4
3a.Förföljande
4/3
3/4
4/4
4/4
4/4
1/2
4/4
1/4
3b. Gripande
5/5
4/2
5/5
2/2
2/2
1/1
4
1/2
4.Aktivitet
4
4
4
3
5
3
4
4
5a.Avst.lek
Intresse
2
5
2
3
5
5
4
3
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
5
1
1
1
1
1
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
2
5
3
1
4
5
5
3
5d.Avst.lek
Leklust
5
5
1
1
2
-5
5
5
5e.Avst.lek
Samarbete
1
2
2
1
3
2
3
3
6a.Överraskning
Rädsla
1
1
3
3
3
2
1
3
6b.Överraskning
Hot/agg
1
1
1
4
1
3
1
1
6c.Överraskning
Nyfikenhet
5
5
4
2
1
3
5
5
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
1
1
3
1
1
1
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
1
1
1
1
1
1
1
2
7a.Ljudkänsla
Rädsla
1
1
1
5
5
1
1
1
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
4
5
5
2
5
5
5
5
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
1
1
2
1
1
1
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
1
1
1
1
1
1
1
1
8a.Spöken
Hot/agg
3
4
3
3
3
3
3
2
8b.Spöken
Kontroll
5
5
4
4
4
5
3
3
8c.Spöken
Rädsla
1
1
2
4
2
1
3
3
8d.Spöken
Nyfikenhet
5
5
2
1
5
5
3
3
8e.Spöken
Kontakt
4
4
3
1
4
4
3
4
9a.Lek
Leklust
4
5
4
5
3
5
5
4
9b.Lek
Gripande
4
5
4
5
3
5
5
4
Skott.
1
1
1
1
2
5
2
1

 


Y-kullen Inavel 0%
Född: 2018-04-03
Far:SE46624/2011 Spårmarkens Tx
Mor: SE14624/2015 Rosendal Allis

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
SE27062/2018
Spårmarkens Yello
H
B
Ua
X
Tänder&bett UA
476p
Diplom NW TSM
1&2
-
Very Good
SE27063/2018
 Spårmarkens Yoshi
H
B
Ua
X
Tänder&bett UA
-
-
-
-
-

 
Yello
Yoshi
1a.Kontakt
hälsning
4
4
1b. Kontakt
samarbete
4
4
1c. Kontakt
hantering
4
4
2a. Lek
leklust
4
4
2b.Lek1
Gripande
4
4
2c. Lek1
Dragkamp
4
3
3a.Förföljande
2/4
1/4
3b. Gripande
1/2
1/2
4.Aktivitet
2
3
5a.Avst.lek
Intresse
3
3
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
5
5
5d.Avst.lek
Leklust
4
3
5e.Avst.lek
Samarbete
3
2
6a.Överraskning
Rädsla
2
1
6b.Överraskning
Hot/agg
3
1
6c.Överraskning
Nyfikenhet
4
5
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
1
2
7a.Ljudkänsla
Rädsla
1
1
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
5
5
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
2
1
8a.Spöken
Hot/agg
3
3
8b.Spöken
Kontroll
5
5
8c.Spöken
Rädsla
2
1
8d.Spöken
Nyfikenhet
4
5
8e.Spöken
Kontakt
3
4
9a.Lek
Leklust
4
4
9b.Lek
Gripande
4
3
Skott.
1
1

 

 

 

O-kullen Inavel 0%
Född: 2017-01-23
Far:SE46622/2011 Spårmarkens Troll
Mor: SE14624/2015 Rosendal Allis

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
SE16458/2017
Spårmarkens
Odin
H
A
Ua
X
Tänder och bett o Rygg Ua-
-
-
-
-
-
SE16459/2017
Spårmarkens
Orc

H
-
-
X
Saknar en P1, korrekt bett
-
-
-
-
-

SE16460/2017
Spårmarkens Orcan
H
A
Ua
X
Tänder och bett Ua-
444p
-
-
-
TJH(PTRH)
Pannus

SE16461/2017
Spårmarkens Orvar

H
B
Ua
X
Tänder och bett Ua-
-
-
-
-
Avliden
SE16462/2017
Spårmarkens
Otiz

H
B
Ua
X
Tänder och bett Ua
SE16457/2017
Spårmarkens
Osis


T
A/B
Ua
X
Tänder och bett Ua-
MT2017
264p
-
-
-
-

 

 
Odin
Orc
Orcan
Orvar
Otiz
Osis
1a.Kontakt
hälsning
4
4
4
3
4
4
1b. Kontakt
samarbete
4
4
3
2
3
4
1c. Kontakt
hantering
4
4
4
4
4
3
2a. Lek
leklust
5
4
5
5
4
4
2b.Lek1
Gripande
5
3
5
4
3
4
2c. Lek1
Dragkamp
5
3
4
3
3
4
3a.Förföljande
4/3
3/3
4/4
1/2
3/4
4/4
3b. Gripande
2/3
3/3
3/5
1/1
2/3
4/4
4.Aktivitet
3
2
5
5
5
3
5a.Avst.lek
Intresse
4
3
3
3
3
3
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
1
1
1
1
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
5
5
5
5
5
5
5d.Avst.lek
Leklust
5
5
5
4
4
5
5e.Avst.lek
Samarbete
4
2
4
4
2
4
6a.Överraskning
Rädsla
2
1
2
1
3
1
6b.Överraskning
Hot/agg
3
1
3
1
3
1
6c.Överraskning
Nyfikenhet
4
5
2
5
2
5
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
2
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
2
2
1
2
3
1
7a.Ljudkänsla
Rädsla
2
2
2
1
3
1
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
3
5
3
5
1
5
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
1
1
1
1
3
2
8a.Spöken
Hot/agg
2
2
1
1
2
3
8b.Spöken
Kontroll
4
4
4
2
5
4
8c.Spöken
Rädsla
1
2
1
2
2
5
8d.Spöken
Nyfikenhet
5
5
2
5
5
3
8e.Spöken
Kontakt
4
4
3
4
4
4
9a.Lek
Leklust
5
4
5
5
3
4
9b.Lek
Gripande
4
3
4
4
3
3
Skott.
1
1
1
1
3
1

 

 

 

F-kullen Inavel 0%
Född: 2016-12-04
Far: SE27374/2012 Mixalex Ax
Mor: SE35964/2014 Spårmarkens Lyx

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
SE10253/2017
Spårmarkens
Fixo
H
B
Ua
X
Gk Exteriör
530p
Gk Elitspår
-
Very Good
KORAD
SE10254/2017
Spårmarkens
Fräck
H
A
Ua
X
Gk Exteriör
-
Uppflytt till
lägre klass
Gk K9 Biathlon, 8km
-
-
-
SE10255/2017
Spårmarkens
Fancy
T
B
Ua
X
Gk Exteriör
454p
Gk
Elitklass spår
LDStarklass
-
KORAD
SE10256/2017
Spårmarkens
Fixa
T
C
Ua
X
Gk Exteriör
Mt2017
243p
Uppflyttad till lägre klass sök
-
-
KORAD
SE10257/2017
Spårmarkens
Fuska
T
A
Ua
X
Tänder och bett Ua-
-
Gk K9 Biathlon, 8km
-
-
-

 

 
Fixo
Fräck
Fancy
Fixa
Fuska
1a.Kontakt
hälsning
4
3
4
3
4
1b. Kontakt
samarbete
4
4
4
3
3
1c. Kontakt
hantering
4
4
3
4
3
2a. Lek
leklust
4
4
4
4
4
2b.Lek1
Gripande
4
4
5
4
4
2c. Lek1
Dragkamp
3
5
4
5
3
3a.Förföljande
4/4
1/1
1/1
4/4
2/4
3b. Gripande
3/4
1/1
1/1
4/5
1/3
4.Aktivitet
4
5
3
3
3
5a.Avst.lek
Intresse
4
5
3
5
4
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
1
1
1
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
5
5
1
5
2
5d.Avst.lek
Leklust
3
5
1
5
2
5e.Avst.lek
Samarbete
4
3
1
4
2
6a.Överraskning
Rädsla
2
1
2
1
2
6b.Överraskning
Hot/agg
1
1
2
1
3
6c.Överraskning
Nyfikenhet
4
2
3
5
3
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
2
1
1
2
2
7a.Ljudkänsla
Rädsla
1
1
3
1
2
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
5
5
5
5
5
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
3
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
2
1
3
2
2
8a.Spöken
Hot/agg
1
1
1
1
3
8b.Spöken
Kontroll
4
4
2
3
4
8c.Spöken
Rädsla
2
3
1
1
3
8d.Spöken
Nyfikenhet
4
2
1
5
3
8e.Spöken
Kontakt
4
3
2
4
4
9a.Lek
Leklust
4
4
4
4
4
9b.Lek
Gripande
4
4
5
4
3
Skott.
1
1
1
1
1
Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 4,3 3,8 0,5
Aggressivitet 1,3 1,8 -0,5
Socialitet 3,6 3,5 0,1
Jaktintresse 2,5 2,7 -0,2
Lekfullhet 4,0 3,7 0,3

 

S-kull Inavel 0%
Född: 2015-08-27
Far: SE27618/2011 Lymmels Is
Mor: SE46625/2011Spårmarkens Tezz

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
SE47709/2015
Spårmarkens Suck
H
B
Ua
X
Tänder, bett & Rygg UA
Polishund,
Va Götaland
Avlivad
SE47710/2015
Spårmarkens Sally
T
B
Ua
X
Tänder & Bett Ua
SE47711/2015
Spårmarkens Sansa
T
A
Ua
X
Tänder & Bett Ua
Gk BH
Uppflyttad
Startklass
Ej
diagnostiserad
klåda, Pannus
SE47712/2015
Spårmarkens
Snö
T
B
Ua
X
Tänder & Bett Ua
RyggUa
Gk BH
SE47713/2015
Spårmarkens Soya
T
B
Ua
X
Tänder & Bett Ua

 

 
Suck
Sally
Sansa
Snö
Soya
1a.Kontakt
hälsning
4
4
4
4
4
1b. Kontakt
samarbete
4
3
3
4
3
1c. Kontakt
hantering
3
3
3
3
3
2a. Lek
leklust
4
1
5
4
5
2b.Lek1
Gripande
3
1
5
5
4
2c. Lek1
Dragkamp
4
1
3
3
5
3a.Förföljande
2/4
3/3
4/4
1/4
5/4
3b. Gripande
1/2
2/1
5/5
1/4
4/2
4.Aktivitet
3
2
3
4
3
5a.Avst.lek
Intresse
3
3
3
4
3
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
1
1
1
2
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
5
1
5
5
2
5d.Avst.lek
Leklust
4
1
5
3
3
5e.Avst.lek
Samarbete
3
2
3
3
5
6a.Överraskning
Rädsla
3
2
1
3
1
6b.Överraskning
Hot/agg
1
2
1
3
1
6c.Överraskning
Nyfikenhet
4
2
5
2
5
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
1
2
2
2
1
7a.Ljudkänsla
Rädsla
2
3
1
1
2
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
4
5
5
5
4
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
2
2
2
2
1
8a.Spöken
Hot/agg
3
3
3
3
3
8b.Spöken
Kontroll
5
3
4
4
4
8c.Spöken
Rädsla
2
2
5
1
3
8d.Spöken
Nyfikenhet
4
2
2
4
3
8e.Spöken
Kontakt
4
4
3
4
5
9a.Lek
Leklust
4
1
4
4
5
9b.Lek
Gripande
4
1
5
4
4
Skott.
1
1
1
1
1

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 4,2 3,8 0,4
Aggressivitet 1,9 1,8 0,1
Socialitet 3,5 3,5 0.0
Jaktintresse 3,1 2,7 0,4
Lekfullhet 3,6 3,7 -0,1

Kullens medelvärde

 


J-kull Inavel 0%
Född: 2015-05-16
Far: SE47708/2012 Norpatorps Blixt
Mor: SE46629/2011 Spårmarkens Troya

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
SE33791/2015
Spårmarkens Jago
H
B
Ua
X
Bett o tänder UA
Krypt
Gk
Hkl sph
1:pris, klass1
SE33792/2015
Spårmarkens Joella
T
A
Ua
X
Tänder och bett Ua, Rygg UA
Uppflyttad till
Lkl sph,
Gk Doftprov
172p,
Startklass
G
Polishund
i Halland

SE33791/2015 Spårmarkens Jolin
T
B
Ua
X
Tänder och bett Ua
Gk Doftprov

 

 
Jago
Joella
Jolin
1a.Kontakt
hälsning
3
4
4
1b. Kontakt
samarbete
3
4
4
1c. Kontakt
hantering
3
4
4
2a. Lek
leklust
3
4
4
2b.Lek1
Gripande
4
4
4
2c. Lek1
Dragkamp
5
5
3
3a.Förföljande
1
4
4
3b. Gripande
1
5
5
4.Aktivitet
2
4
4
5a.Avst.lek
Intresse
3
5
3
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
1
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
2
2
1
5d.Avst.lek
Leklust
3
5
1
5e.Avst.lek
Samarbete
1
3
1
6a.Överraskning
Rädsla
2
1
2
6b.Överraskning
Hot/agg
1
1
3
6c.Överraskning
Nyfikenhet
4
5
4
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
1
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
1
1
2
7a.Ljudkänsla
Rädsla
2
3
3
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
5
5
4
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
2
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
1
1
1
8a.Spöken
Hot/agg
3
1
3
8b.Spöken
Kontroll
4
3
4
8c.Spöken
Rädsla
2
3
5
8d.Spöken
Nyfikenhet
4
5
1
8e.Spöken
Kontakt
4
5
1
9a.Lek
Leklust
3
4
3
9b.Lek
Gripande
3
4
3
Skott.
1
1
1

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 4,2 3,8 0,4
Aggressivitet 1,7 1,8 -0,1
Socialitet 3,7 3,5 0,2
Jaktintresse 3,5 2,7 0,8
Lekfullhet 3,7 3,7 0.0

Kullens medelvärde


K-kull 0% Inavel

Född 2014-10-13
Far: SE10433/2012 Mi-Jos Franz
Mor: SE46626/2011 Spårmarkens Theron

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext
Mt
Bruks
Lydnad
Utställning
Övrigt

SE56439/2014
Spårmarkens Kain

H
C
1
X
Tänder, bett & Test Ua
Avlivad pga aggressivitet

SE56440/2014
Spårmarkens Kaxig

H
X
Tänder, bett & Test Ua
Avlivad

SE56441/2014
Spårmarkens Krim

H
-
-
-
-
-
-
-
-
Död i tågolycka som valp

SE56442/2014
Spårmarkens Khira

T
C
Ua
X
Tänder och bett Ua
Gk K9 Biathlon
Gk Inträdesprov till Försvarsmakten,
Rygg röntgad Ua

SE56443/2014
Spårmarkens Klura

T
A
3
X
Tänder och bett Ua
Avlivad, FCP

SE56444/2014
Spårmarkens Kola

T
A
Ua
X
Tänder och bett Ua
Såld till och röntgad i Norge

SE56445/2014
Spårmarkens Krusa Ogenklev

T
B
Ua
X
Tänder och bett Ua
Polishund
Dalarna
Kvalsterallergi

SE56446/2014
Spårmarkens Kummin

T
B
Ua
X
Tänder och bett Ua

  Kain
Kaxig
Krim
Khira
Klura Kola
Krusa
Kummin
1a.Kontakt
hälsning
5
4
-
4
4
3
4
4
1b. Kontakt
samarbete
4
3
-
3
3
3
3
4
1c. Kontakt
hantering
4
4
-
4
4
3
4
4
2a. Lek
leklust
5
4
-
5
5
5
5
5
2b.Lek1
Gripande
4
4
-
4
3
4
4
5
2c. Lek1
Dragkamp
2
4
-
5
3
3
4
2
3a.Förföljande
1/1
1/4
-
4/4
1/4
1/4
4/4
3/1
3b. Gripande
1/1
1/2
-
3/1
1/3
1/3
3/3
1/1
4.Aktivitet
3
4
-
4
4
4
4
4
5a.Avst.lek
Intresse
3
3
-
3
4
2
3
3
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
1
-
1
1
1
2
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
1
5
-
5
5
5
5
1
5d.Avst.lek
Leklust
1
4
-
5
4
4
5
1
5e.Avst.lek
Samarbete
1
2
-
5
1
2
3
1
6a.Överraskning
Rädsla
2
2
-
2
2
2
1
2
6b.Överraskning
Hot/agg
3
2
-
3
2
3
2
2
6c.Överraskning
Nyfikenhet
3
2
-
2
3
3
5
4
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
2
1
-
3
1
1
1
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
1
1
-
1
1
1
1
1
7a.Ljudkänsla
Rädsla
1
1
-
1
1
2
1
3
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
5
5
-
5
4
4
5
5
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
1
-
1
1
1
1
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
2
1
-
1
2
2
1
1
8a.Spöken
Hot/agg
3
1
-
3
3
1
1
1
8b.Spöken
Kontroll
4
5
-
4
4
2
5
4
8c.Spöken
Rädsla
1
1
-
3
3
1
1
5
8d.Spöken
Nyfikenhet
3
5
-
1
4
5
5
3
8e.Spöken
Kontakt
4
4
-
4
4
4
4
4
9a.Lek
Leklust
4
4
-
5
4
4
5
5
9b.Lek
Gripande
4
4
-
4
4
4
4
5
Skott.
1
1
-
1
1
1
1
1

Kullens medelvärde

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 4,3 3,8 0,5
Aggressivitet 1,8 1,8 0.0
Socialitet 3,9 3,5 0,4
Jaktintresse 2,2 2,7 -0,5
Lekfullhet 4,1 3,7 0,4


L-kull 0% Inavel

Född 2014-05-06
Far: SE10433/2012 Mi-Jos Franz
Mor: SE46629/2011 Spårmarkens Troya

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext
Mt
Bruks
Lydnad
Utställning
Övrigt
SE35958/2014
Spårmarkens Lego
H
B
Ua
X
Tänder&bett UA, Test Ua.
Rygg Ua
Polishund, Narkotikahund
Örebro
SE35959/2014
Spårmarkens Lex
H
A
Ua
X
Bett Ua. Saknar P1
Test Ua.
Gk
Hkl sph
NW1
174,5p
klass1
Gk L-test, Gk Doftprov
SM12 NW 2020
Avel
SE35960/2014
Spårmarkens Leon
H
B
Ua
X
Tänder, bett och Testiklar Ua
Gk inträdesprov till försvarsmakten.
Avlivad pga skada
SE35961/2014
Spårmarkens Lizt
H
A
Ua
X
Tänder&bett UA, Test Ua.
Rygg Ua
Polishund
Va Götaland
SE35962/2014
Spårmarkens Lurk
H
A
Ua
X
Tänder&bett UA, Test Ua.
L-testad, lämplig PH, Avel
SE35963/2014
Spårmarkens Larm
H
A
Ua
X
Tänder&bett UA, Test Ua.
Polishund i Oslo
L-test&
Röntgad i Norge
SE35964/2014
Spårmarkens Lyx
T
A
Ua
X
Gk Exteriörbeskrivning
350p
Uppflyttad till
Hkl sph
179p
Klass1
Very Good
KORAD, Avel
SE35965/2014
Spårmarkens Lexi
T
A
Ua
X
Tänder &bett Ua.
TJH(PTRH)

 
Lego
Lex
Leon
Lizt
Lurk
Larm
Lyx
Lexi
1a.Kontakt
hälsning
3
3
5
4
4
4
4
4
1b. Kontakt
samarbete
3
3
5
3
3
4
3
3
1c. Kontakt
hantering
3
3
4
3
3
3
4
3
2a. Lek
leklust
5
4
4
4
5
5
4
5
2b.Lek1
Gripande
4
4
5
4
4
4
2
4
2c. Lek1
Dragkamp
3
4
5
4
5
4
3
5
3a.Förföljande
2/1
3/3
1/1
2/1
4/3
4/4
1/1
1/1
3b. Gripande
3/3
3/5
1/1
2/1
4/4
4/5
3/2
1/1
4.Aktivitet
4
3
3
4
4
4
3
4
5a.Avst.lek
Intresse
3
2
4
4
3
4
3
2
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
1
1
1
1
1
1
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
3
2
5
5
5
5
5
2
5d.Avst.lek
Leklust
5
4
3
3
5
5
4
4
5e.Avst.lek
Samarbete
3
3
4
3
3
3
2
4
6a.Överraskning
Rädsla
3
2
3
3
2
3
3
3
6b.Överraskning
Hot/agg
1
2
3
3
1
1
2
3
6c.Överraskning
Nyfikenhet
5
4
3
3
4
5
2
5
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
1
1
3
1
1
3
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
1
1
2
1
2
2
2
1
7a.Ljudkänsla
Rädsla
1
2
1
3
3
1
1
1
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
5
4
5
3
5
5
4
5
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
1
1
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
1
1
3
2
2
1
1
1
8a.Spöken
Hot/agg
3
1
2
3
1
1
1
1
8b.Spöken
Kontroll
4
3
5
4
3
4
4
3
8c.Spöken
Rädsla
2
1
3
1
1
1
1
2
8d.Spöken
Nyfikenhet
3
5
3
2
5
5
5
5
8e.Spöken
Kontakt
4
4
4
4
4
4
4
4
9a.Lek
Leklust
5
4
4
5
5
5
4
5
9b.Lek
Gripande
4
4
5
4
4
4
3
3
Skott.
1
1
1
1
1
1
1
1

Kullens medelvärde

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 4,2 3,8 0,4
Aggressivitet 1,5 1,8 -0,3
Socialitet 3,5 3,5 0.0
Jaktintresse 2,4 2,7 -0,3
Lekfullhet 4,2 3,7 0,5

 

P-kull 0% Inavel

Född 2014-01-04
Far: S28059/2006 He
ratorpets Ub Tiger
Mor: S67009/2008 Spårmarkens Rothe

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
SE15879/2014   Spårmarkens Puff
H
-
-
X
Tänder, bett och rygg ua
-
-
-
-
Skadad som valp, därav ej off avläst på röntgen!
 
Puff
1a.Kontakt
hälsning
4
1b. Kontakt
samarbete
5
1c. Kontakt
hantering
3
2a. Lek
leklust
4
2b.Lek1
Gripande
3
2c. Lek1
Dragkamp
3
3a.Förföljande
1/5
3b. Gripande
1/3
4.Aktivitet
5
5a.Avst.lek
Intresse
3
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
5
5d.Avst.lek
Leklust
4
5e.Avst.lek
Samarbete
3
6a.Överraskning
Rädsla
2
6b.Överraskning
Hot/agg
3
6c.Överraskning
Nyfikenhet
3
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
2
7a.Ljudkänsla
Rädsla
1
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
5
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
1
8a.Spöken
Hot/agg
3
8b.Spöken
Kontroll
4
8c.Spöken
Rädsla
1
8d.Spöken
Nyfikenhet
5
8e.Spöken
Kontakt
4
9a.Lek
Leklust
4
9b.Lek
Gripande
3
Skott.
1

Kullens medelvärde

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 4,6 3,8 0,8
Aggressivitet 2,3 1,8 0,5
Socialitet 4,0 3,5 0,5
Jaktintresse 2,5 2,7 -0,2
Lekfullhet 3,4 3,7 -0,3M-kull 0% Inavel

Född 2013-05-10
Far: S32662/2007 Spårmarkens Garion
Mor: SE23044/2010 Ulvgårdens Lollipop

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
SE35713/2013   Spårmarkens Massaj
H
B
Ua
X
Tänder, bett och testiklar Ua
-
-
-
-
SE35714/2013   Spårmarkens Mexx
H
C
1
X
Tänder, bett och testiklar Ua
Gk L-test
Allergi
SE35715/2013   Spårmarkens Milou
H
-
-
-
-
-
-
-
-
Avliden
RD (PNP)
  SE35716/2013   Spårmarkens Mix
H
C/D
Ua
X
Tänder, bett och testiklar Ua
Avlivad
  SE35717/2013   Spårmarkens Modig
H
A
Ua
X
Tänder, bett och testiklar Ua
Avlivad
Kvalsterallergi
  SE35718/2013   Spårmarkens Mysak
H
A
3
X
Tänder, bett och testiklar Ua
Avlivad

SE35719/2013
Mysko

 

H
A
Ua
X
Tänder, bett och testiklar & rygg Ua
-
-
-
-
Gk L-test
Polishund, narkotikahund
i Örebro

 

 
Mysak
Mysko Milou Mexx
Modig
Mix
Massaj
1a.Kontakt
hälsning
4
4
-
3
4
4
4
1b. Kontakt
samarbete
4
3
-
3
3
4
4
1c. Kontakt
hantering
5
4
-
3
3
4
4
2a. Lek
leklust
5
5
-
5
5
5
5
2b.Lek1
Gripande
3
4
-
5
4
4
3
2c. Lek1
Dragkamp
3
5
-
4
3
4
2
3a.Förföljande
4/4
2/1
-
2/4
4/4
2/4
4/4
3b. Gripande
4/4
1/1
-
1/3
2/4
1/3
2/3
4.Aktivitet
4
3
-
4
4
4
4
5a.Avst.lek
Intresse
5
4
-
3
3
3
4
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
1
-
1
1
1
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
5
5
-
5
5
5
3
5d.Avst.lek
Leklust
4
5
-
5
3
1
3
5e.Avst.lek
Samarbete
3
3
-
3
3
3
2
6a.Överraskning
Rädsla
2
2
-
2
3
1
3
6b.Överraskning
Hot/agg
2
3
-
3
4
1
3
6c.Överraskning
Nyfikenhet
4
4
-
4
2
5
3
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
1
-
1
1
1
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
1
1
-
1
1
1
1
7a.Ljudkänsla
Rädsla
3
2
-
1
1
1
1
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
2
2
-
5
5
3
5
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
1
-
1
1
1
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
1
1
-
1
2
1
2
8a.Spöken
Hot/agg
3
3
-
3
3
2
3
8b.Spöken
Kontroll
3
5
-
3
4
4
5
8c.Spöken
Rädsla
3
2
-
1
2
1
3
8d.Spöken
Nyfikenhet
5
3
-
5
4
5
1
8e.Spöken
Kontakt
4
3
-
4
4
4
1
9a.Lek
Leklust
5
5
-
5
5
5
5
9b.Lek
Gripande
4
4
-
5
4
5
3
Skott.
1
1
-
1
1
1
1

Kullens medelvärde:
Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 4,2 3,8 0,4
Aggressivitet 2,1 1,8 0,3
Socialitet 3,9 3,5 0,4
Jaktintresse 2,8 2,7 0,1
Lekfullhet 4,3 3,7 0,6

 

C-kull 0% Inavel

Född 2012-03-09

Far: S28059/2006 Heratorpets Ub Tiger
Mor:
S32666/2007 Spårmarkens Gaia

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
SE24334/2012
Spårmarkens Caiser
H
A
Ua
X
Tänder/bettUa
Kastrerad
-
-
172p, klass1
-
Tävlingshund
SE24335/2012  Spårmarkens Cayli
T
A
Ua
X
Tänder/bett Ua
-
-
-
-
Gk L-test,
Tjh
Polishund+narkotika i Örebro

 

 
Caiser
Cayli
1a.Kontakt
hälsning
4
4
1b. Kontakt
samarbete
3
4
1c. Kontakt
hantering
3
3
2a. Lek
leklust
5
5
2b.Lek1
Gripande
3
3
2c. Lek1
Dragkamp
3
4
3a.Förföljande
1/4
4/4
3b. Gripande
1/4
4/4
4.Aktivitet
2
4
5a.Avst.lek
Intresse
3
4
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
5
3
5d.Avst.lek
Leklust
3
2
5e.Avst.lek
Samarbete
3
2
6a.Överraskning
Rädsla
2
2
6b.Överraskning
Hot/agg
2
3
6c.Överraskning
Nyfikenhet
3
4
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
2
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
1
1
7a.Ljudkänsla
Rädsla
2
3
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
5
5
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
2
1
8a.Spöken
Hot/agg
3
3
8b.Spöken
Kontroll
5
4
8c.Spöken
Rädsla
1
1
8d.Spöken
Nyfikenhet
3
2
8e.Spöken
Kontakt
5
4
9a.Lek
Leklust
4
4
9b.Lek
Gripande
3
3
Skott.
1
1

Kullens medelvärde
Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 4,0 3,8 0,2
Aggressivitet 2,2 1,8 0,4
Socialitet 3,5 3,5 0.0
Jaktintresse 3,3 2,7 0,6
Lekfullhet 3,7 3,7 0.0

T-kull 0% Inavel

Född:2011-06-30
Far: S28059/2006 Heratorpets Ub Tiger
Mor: S67009/2008 Spårmarkens Rothe

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
SE46619/2011 Spårmarkens Tiger Jr
H
B
Ua
X
Tänder,bett, testiklar Ua
-
Uppflyttad till lägre klass
1:a pris
Klass1
-
Tjh Försvarsmakten, Gk L-test,
Tjh VH, Sökhund/sprängämnen
Tävlingshund
SE46620/2011 Spårmarkens Tramz
H
A
Ua
X
Tänder,bett, testiklar Ua
-
-
-
-
Gk L-test
Tjh, polishund Eskilstuna.
Avliden i konst.ej ärftlig cancer
SE46621/2011 Spårmarkens Traza
H
A
Ua
X
Tänder,bett, testiklar Ua
-
-
-
-
Gk L-test
Tjh, Polishund Nyköping
SE46622/2011 Spårmarkens Troll
H
A
Ua
X
Tänder,bett, testiklar rygg Ua
-

-

Klass1
-
Gk L-test, Avel
SE46623/2011 Spårmarkens Theo
H
A
Ua
X
Tänder,bett, testiklar Ua, Rygg Ua
-
-
-
-
Gk L-test
Tjh, Polishund+narkotika, Eskilstuna
SE46624/2011 Spårmarkens
Tx
H
A
Ua
X
Gk
513p
Uppflyttad till ELIT sph, Hkl sök
Uppflytt
kl 3
Good
KORAD,
Gk L-test, Tävlingshund, Gk Doftprov
SE46625/2011 Spårmarkens Tezz
T
B
Ua
X
Tänder / bett Ua
-
-
-
-
Avel/Familjehund
SE46626/2011 Spårmarkens Theron
T
A
Ua
X
Tänder / bett Ua
-
-
-
-
Avel/Familjehund
SE46627/2011 Spårmarkens Tigra
T
B
Ua
X
Tänder / bett Ua
Tjh Försvarsmakten, Gk L-test
SE46628/2011 Spårmarkens Trigga
T
A
Ua
X
Gk
459p
Uppflyttad till lägre klass
Lp1
Tjh Försvarsmakten, Gk L-test.
Tjh Väktarhund
Tävlingshund
SE46629/2011 Spårmarkens Troya
T
A
Ua
X
Tänder / bett Ua
-
Gk K9 Biathlon, 8km
Klass1
-
Tävling, Gk L-test, Avel

Mentalbeskrivning

 
Tiger Jr
Tramz
Traza
Troll
Theo
Tx
Tezz
Theron
Tigra
Trigga
Troya
1a.Kontakt
hälsning
4
4
4
4
5
4
4
4
4
3
4
1b. Kontakt
samarbete
4
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1c. Kontakt
hantering
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
4
2a. Lek
leklust
5
5
5
5
5
5
2
5
5
5
5
2b.Lek1
Gripande
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
4
2c. Lek1
Dragkamp
4
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3a.Förföljande
4/4
4/4
1/2
4/4
4/4
2/4
4/4
4/4
4/3
4/4
4/4
3b. Gripande
4/1
5/5
1/1
4/4
2/2
1/3
2/3
2/4-
3/1
5/4
2/4
4.Aktivitet
4
4
5
3
4
3
2
2
4
3
4
5a.Avst.lek
Intresse
4
4
2
3
4
3
3
5
5
2
5
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
1
2
1
1
1
3
1
3
1
5
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
5
5
1
5
5
5
1
5
5
5
5
5d.Avst.lek
Leklust
5
1
1
4
3
4
1
5
5
5
5
5e.Avst.lek
Samarbete
1
3
1
3
2
3
1
4
3
4
3
6a.Överraskning
Rädsla
3
3
3
1
3
3
2
2
1
3
1
6b.Överraskning
Hot/agg
4
3
2
1
2
3
3
2
1
2
1
6c.Överraskning
Nyfikenhet
3
4
3
5
5
4
2
3
5
2
5
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
3
2
1
1
1
1
3
2
1
2
1
7a.Ljudkänsla
Rädsla
3
3
3
1
3
1
1
1
1
1
1
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
3
5
2
5
2
5
5
5
5
5
5
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
2
1
3
2
1
1
1
2
1
2
1
8a.Spöken
Hot/agg
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
5
8b.Spöken
Kontroll
4
4
5
4
4
4
5
4
5
3
4
8c.Spöken
Rädsla
1
1
3
2
1
2
2
2
1
2
1
8d.Spöken
Nyfikenhet
5
5
5
5
4
5
2
5
5
4
5
8e.Spöken
Kontakt
4
4
4
3
5
4
3
4
4
4
3
9a.Lek
Leklust
4
5
5
5
4
5
2
5
5
5
5
9b.Lek
Gripande
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Skott.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1


Kullens medelvärde

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 4,3 3,8 0,5
Aggressivitet 2,4 1,8 0,6
Socialitet 3,4 3,5 -0,1
Jaktintresse 3,1 2,7 0,4
Lekfullhet 3,6 3,7 -0,1

 

D-kull 0% Inavel

Född:2009-08-17
Far: S32662/2007 Spårmarkens Garion
Mor: S12383/2005 Köttorps Iza

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
Spårmarkens
Daric
S55164/2009

H
(A)
B
Ua
X

Tänder/bett ua
Test. ua

 

-
Gk Akl sph
-

-

Tävlingshund
Spårmarkens
Digger
S55165/2009
H
B
Ua
X
Tänder/bett ua

Endast en test. nere
-
-
-
-
Gk L-test
Tjh/Narkotika på Kriminalvården i Göteborg
Spårmarkens
Dizel
S55166/2009
H
B
Ua
X
Tänder/bett ua
Test. ua
Rygg ua
-
-
Lp1, förstapris klass2
-
Gk L-test
Tjh/Narkotika på Kriminalvården, Kumla
Spårmarkens
Don Juan
S55167/2009
H
B
Ua
X
Tänder/bett ua
Test. ua
-
-
-
-
Gk L-test,
Tjh, polis/narkotikahund i Örebro
Spårmarkens
Dorn
S55168/2009
H
A
Ua
X
Tänder/bett ua
Test. ua
-
-
-
-

Avliden i Tarmomvridning
vid 2½ års ålder
Spårmarkens
Disney S55169/2009
T
B
Ua
X
Tänder/bett ua
-
Uppflyttad till
Lkl spår
1:a pris klass1
-
Tävlingshund

Mentalbeskrivning

 
Daric
Digger
Dizel
Don Juan
Dorn
Disney
1a.Kontakt
hälsning
4
3
4
4
3
4
1b. Kontakt
samarbete
3
3
3
3
3
3
1c. Kontakt
hantering
3
3
3
3
3
3
2a. Lek
leklust
4
4
4
4
4
4
2b.Lek1
Gripande
3
3
4
4
3
4
2c. Lek1
Dragkamp
4
3
4
4
4
3
3a.Förföljande
4/5
4/4
4/4
4/4
1/4
2/2
3b. Gripande
4/5
3/5
3/5
5/5
1/3
1/1
4.Aktivitet
4
3
4
4
4
4
5a.Avst.lek
Intresse
3
4
4
4
5
4
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
1
1
1
1
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
5
4
3
5
5
3
5d.Avst.lek
Leklust
4
5
5
5
5
2
5e.Avst.lek
Samarbete
5
3
3
3
3
3
6a.Överraskning
Rädsla
2
3
2
1
2
2
6b.Överraskning
Hot/agg
2
1
3
1
2
3
6c.Överraskning
Nyfikenhet
2
4
4
5
4
2
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
1
1
1
2
2
1
7a.Ljudkänsla
Rädsla
2
1
2
2
2
2
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
3
5
3
5
5
2
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
2
1
2
1
2
1
8a.Spöken
Hot/agg
2
3
2
4
1
3
8b.Spöken
Kontroll
4
5
4
5
4
4
8c.Spöken
Rädsla
2
5
1
2
3
2
8d.Spöken
Nyfikenhet
3
2
5
4
5
5
8e.Spöken
Kontakt
3
3
4
3
4
3
9a.Lek
Leklust
4
3
5
4
4
4
9b.Lek
Gripande
3
3
4
3
3
4
Skott.
1
1
1
1
1
2

Kullmedelvärde:

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 4,2 3,8 0,4
Aggressivitet 1,8 1,8 0.0
Socialitet 3,2 3,5 -0,3
Jaktintresse 3,5 2,7 0,8
Lekfullhet 3,7 3,7 0.0

 

R-kull 0% Inavel

Född:2008-11-02
Far: DK07119/2002 Degn's U'Nick
Mor: S20744/2001 Toffelrödjans Disney

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
S67006/2008 Spårmarkens Rapp
H
B
Ua
X
Tänder/bett ua
Test.ua
-
-
-

24/5-09
HP Valpkl
Roland Fors

Gk L-test
Tjh, polishund+narkotika i Eskilstuna

S67007/2008 Spårmarkens Redo
H
C
Ua
X
Tänder/bett ua
Test.ua
-
-
-
-
Gk L-test
Tjh, polishund/sedelsök/narkotika
i Norrland
S67008/2008 Spårmarkens Reko
H
A
Ua
X
Tänder/bett ua
Test.ua
-
-
-
-
Gk L-test
(lämpl.p.t.polis/väktare)
S67009/2008 Spårmarkens Rothe
T
A
Ua
X
Godkänd
419p
-
-
-

KORAD
Gk L-test
(lämpl. prövas till väktare)
Avel

S67010/2008 Spårmarkens Ryta
T
C
Ua
X
Tänder/bett ua
495p
Gk Akl sph
Lydn,kl1
-
Tävlingshund

Mentalbeskrivning

 
Rapp
Redo
Reko
Rothe
Ryta
1a.Kontakt
hälsning
4
4
4
4
4
1b. Kontakt
samarbete
4
4
3
4
4
1c. Kontakt
hantering
3
3
4
4
3
2a. Lek
leklust
5
5
5
5
5
2b.Lek1
Gripande
3
4
5
3
4
2c. Lek1
Dragkamp
3
4
4
3
5
3a.Förföljande
5/2
4/2
4/4
1/2
4/4
3b. Gripande
3/1
4/1
4/4
1/1
3/3
4.Aktivitet
5
4
4
4
2
5a.Avst.lek
Intresse
4
3
4
5
3
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
1
1
4
5
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
5
5
5
5
3
5d.Avst.lek
Leklust
4
5
5
1
5
5e.Avst.lek
Samarbete
4
3
5
2
3
6a.Överraskning
Rädsla
3
2
2
1
1
6b.Överraskning
Hot/agg
3
1
3
2
5
6c.Överraskning
Nyfikenhet
4
2
4
5
5
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
2
1
1
1
1
7a.Ljudkänsla
Rädsla
1
2
2
1
2
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
5
2
2
5
2
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
2
1
1
2
2
8a.Spöken
Hot/agg
3
1
3
3
3
8b.Spöken
Kontroll
4
5
4
4
3
8c.Spöken
Rädsla
1
1
1
3
1
8d.Spöken
Nyfikenhet
5
5
5
2
4
8e.Spöken
Kontakt
5
4
4
4
3
9a.Lek
Leklust
4
5
5
4
5
9b.Lek
Gripande
3
5
5
3
4
Skott.
1
1
1
1
1


Z-kull 0% Inavel

Född:2008-04-25
Far: S36539/2004 Lappfjällens Foxz
Mor: S12383/2005 Köttorps Iza

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
S37187/2008 Spårmarkens Zaarek
H
B
Ua
X
Godkänd
393p
Hkl sph
Uppflyttad till Elit,
Lp1,Lp2&Lp3
-
KORAD
Tjh Väktare
Gk L-test
Korad
Tävlingshund
Allergi
S37188/2008 Spårmarkens Zatyg
H
A
Ua
X
Deffekt svans
Dubbla P1
Bett ua
Test.ua
-
-
Lp 1
-


Gk L-test
Tjh Väktare
Pancreasinsufficiens
Diagnos ställd vid fyra års ålder
Avliden

S37189/2008 Spårmarkens Ztark
H
A
Ua
X
Godkänd
473p

BH
Lkl sph,
BSL1

169,5
Lydn.kl 1
BIR  BIG-4 valp
2:a Ukl
KORAD
Tävlingshund
Pancreasinsufficiens
Diagnos ställd vid 5,5 års ålder
S37190/2008 Spårmarkens Zting
H
A/B
Ua
X
Dubbla P1
Bett ua
Test.ua
506p
BRUKSCHAMPION Sph,
Cp Ekl Sök, Hkl skh
180p
Lydn kl 1
2:a Ukl

Gk L-test
Tävlingshund
S37191/2008 Spårmarkens Zkryta
T
A
Ua
X
Godkänd
477p

 


CERT Sök

 

Lp1
Lp 2
1:a Ukl
2:a bkl/jkl
KORAD
Tävlingshund,
EPI &Spondylos 7 års ålder, avliden
S37192/2008 Spårmarkens Ztyrka
T
C
Ua
-
Tänder/bett ua
-
-
-
-
Familjehund

Mentalbeskrivning

 
Zaarek
Zatyg
Ztark
Zting
Zkryta
Ztyrka
1a.Kontakt
hälsning
4
4
3
4
3
1b. Kontakt
samarbete
3
3
3
4
3
1c. Kontakt
hantering
3
3
3
4
3
2a. Lek
leklust
5
4
4
4
4
2b.Lek1
Gripande
4
3
3
3
3
2c. Lek1
Dragkamp
4
3
4
3
3
3a.Förföljande
4/4
4/4
4/4
4/4
1/1
3b. Gripande
3/5
3/5
3/5
2/5
1/1
4.Aktivitet
4
4
4
4
4
5a.Avst.lek
Intresse
3
3
4
3
3
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
1
1
1
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
5
5
2
5
5
5d.Avst.lek
Leklust
4
3
5
5
5
5e.Avst.lek
Samarbete
3
3
3
3
3
6a.Överraskning
Rädsla
3
4
3
3
3
6b.Överraskning
Hot/agg
3
3
2
3
1
6c.Överraskning
Nyfikenhet
3
1
3
2
4
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
2
3
3
2
2
7a.Ljudkänsla
Rädsla
1
1
1
1
3
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
5
5
5
5
4
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
2
1
2
1
2
8a.Spöken
Hot/agg
3
3
2
3
1
8b.Spöken
Kontroll
4
3
2
4
5
8c.Spöken
Rädsla
5
5
5
5
5
8d.Spöken
Nyfikenhet
2
1
1
2
3
8e.Spöken
Kontakt
4
3
1
3
3
9a.Lek
Leklust
4
4
4
4
4
9b.Lek
Gripande
3
3
3
3
3
Skott.
1
1
1
1
1

G-kullen 0% Inavel

Född:2007-04-10
Far: S18485/2005 Degn's Urban
Mor: S20744/2001 Toffelrödjans Disney

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
S32662/2007 Spårmarkens Garion
H
A/B
Ua
X
Tänder /bett ua
Testiklar Ua
Ryggröntgad ua
-
Lkl. sph
-
-
Gk L-test
Polishund i tjänst, tjh/narkotika/vapensök
Avel
S32663/2007 Spårmarkens Gero
H
A/B
Ua
X
Överbett
Testiklar Ua
-
-
-
-

Gk
L-test
(lämpl.pr. t. väktare)
Avlivad pga överbett före 2 års ålder

S32664/2007 Spårmarkens Greif
H
A
2
X
Tänder /bett ua
Testiklar Ua
-
-
-
-
Familjehund
S32665/2007 Spårmarkens Gringo
H
B
1
X
Överbett
Testiklar Ua. Lh
-
-
-
-
Familjehund
S32666/2007 Spårmarkens Gaia
T
B
Ua
X
Tänder /bett ua
-
-
-
-
Avel

Mentalbeskrivning

 
Garion
Gero
Greif
Gringo
Gaia
1a.Kontakt
hälsning
4
4
4
4
4
1b. Kontakt
samarbete
4
3
4
3
3
1c. Kontakt
hantering
4
4
4
3
4
2a. Lek
leklust
4
5
5
3
5
2b.Lek1
Gripande
4
4
3
4
3
2c. Lek1
Dragkamp
3
5
4
3
4
3a.Förföljande
4/4
4/1
4/4
2/3
4/4
3b. Gripande
5/5
2/1
4/5
1/2
3/4
4.Aktivitet
4
4
4
3
3
5a.Avst.lek
Intresse
3
3
3
2
3
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
2
1
1
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
5
5
5
2
5
5d.Avst.lek
Leklust
3
2
3
2
5
5e.Avst.lek
Samarbete
3
2
2
3
3
6a.Överraskning
Rädsla
1
1
1
3
2
6b.Överraskning
Hot/agg
1
4
3
1
3
6c.Överraskning
Nyfikenhet
5
5
5
5
2
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
3
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
2
1
4
1
1
7a.Ljudkänsla
Rädsla
1
2
1
3
3
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
5
5
5
4
5
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
1
1
1
3
1
8a.Spöken
Hot/agg
3
2
1
3
3
8b.Spöken
Kontroll
5
4
3
3
3
8c.Spöken
Rädsla
2
1
1
5
1
8d.Spöken
Nyfikenhet
5
5
5
3
3
8e.Spöken
Kontakt
4
4
4
4
3
9a.Lek
Leklust
4
5
5
4
4
9b.Lek
Gripande
3
4
3
4
4
Skott.
1
1
1
1
4

 

P-kullen 0,2% Inavel

Född:2004-12-07
Far: S55975/99 X-Sensation Zeus
Mor: S34713/99 Casalands Qrissie

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
S11382/2005 Spårmarkens Pilo
H
A
0/1
X
Tänder/bett ua
Test.ua
-
-
-
-
Familjehund

Mentalbeskrivning

 
Pilo
1a.Kontakt
hälsning
3
1b. Kontakt
samarbete
3
1c. Kontakt
hantering
3
2a. Lek
leklust
4
2b.Lek1
Gripande
3
2c. Lek1
Dragkamp
3
3a.Förföljande
1/1
3b. Gripande
1/1
4.Aktivitet
3
5a.Avst.lek
Intresse
2
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
1
5d.Avst.lek
Leklust
1
5e.Avst.lek
Samarbete
1
6a.Överraskning
Rädsla
2
6b.Överraskning
Hot/agg
2
6c.Överraskning
Nyfikenhet
4
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
2
7a.Ljudkänsla
Rädsla
3
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
5
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
1
8a.Spöken
Hot/agg
1
8b.Spöken
Kontroll
4
8c.Spöken
Rädsla
1
8d.Spöken
Nyfikenhet
5
8e.Spöken
Kontakt
4
9a.Lek
Leklust
4
9b.Lek
Gripande
3
Skott.
1

Första kullen 0% Inavel

Född:2004-01-10
Far: S19826/99 Gaston
Mor: S34713/99 Casalands Qrissie

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
S14041/2004 Spårmarkens Benni
H
C
Ua
X
Tänder/bett ua
Test.ua
172p
Uppfl.lkl
Lp1
UKL: 3
Gk
L-test
(lämpl.pr.t.väktare)
Tävlingshund
S14042/2004 Spårmarkens Bonni
T
C
0/1
-
Tänder/bett ua
-
-
-
-
Navelbråck
Sällskapshund
S14043/2004 Spårmarkens Fanni
T
-
-
-
-
-
-
-
-
Avlivad vid fem månaders ålder pga.
Njurfel
S14044/2004 Spårmarkens Penni
T
B
Ua
X
Tänder/bett ua
-
-
-
-
Avel

Mentalbeskrivning

 
Benni
Bonni
Fanni
Penni
1a.Kontakt
hälsning
4
-
-
4
1b. Kontakt
samarbete
3
-
-
4
1c. Kontakt
hantering
4
-
-
4
2a. Lek
leklust
4
-
-
4
2b.Lek1
Gripande
4
-
-
4
2c. Lek1
Dragkamp
3
-
-
5
3a.Förföljande
3/4
-
-
1/1
3b. Gripande
2/4
-
-
1/1
4.Aktivitet
3
-
-
3
5a.Avst.lek
Intresse
3
-
-
2
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
-
-
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
4
-
-
2
5d.Avst.lek
Leklust
3
-
-
4
5e.Avst.lek
Samarbete
3
-
-
4
6a.Överraskning
Rädsla
1
-
-
4
6b.Överraskning
Hot/agg
2
-
-
1
6c.Överraskning
Nyfikenhet
5
-
-
2
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
-
-
2
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
5
-
-
2
7a.Ljudkänsla
Rädsla
2
-
-
2
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
5
-
-
2
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
-
-
3
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
1
-
-
2
8a.Spöken
Hot/agg
3
-
-
1
8b.Spöken
Kontroll
4
-
-
1
8c.Spöken
Rädsla
4
-
-
1
8d.Spöken
Nyfikenhet
1
-
-
3
8e.Spöken
Kontakt
3
-
-
3
9a.Lek
Leklust
4
-
-
4
9b.Lek
Gripande
2
-
-
4
Skott.
1
-
-
1