Statistik

Schäfer:
16 kullar med totalt 83 registrerade valpar,
fördelat på 51 hanar och 32 tikar

Höftledsröntgade: 76st (96% av hundar som uppnått åldern)
A 35st =46% Genomsnitt ras 40,3%
B 32st=43% Genomsnitt ras 33,7%
C 8st=10% Genomsnitt ras 17,8%
D 1st=1% Genomsnitt ras 6,8%
=88,2% fritt (4 avlidna före röntgningsbar ålder)
Två röntgade utomlands (båda A)

Armbågsröntgade: 76 st (96% av hundar som uppnått åldern)
(Ua)68st= 90%) Genomsnitt ras 82,5%
lbp 5st= 6% Genomsnitt ras 11,5%
mpl 1st= 2% Genomsnitt ras 3,1%
kpl 2 st= 2% Genomsnitt ras 2,9%
= 89,5% fritt (4 avlidna före röntgningsbar ålder)
Två röntgade utomlands (båda 0 Ua)

Mentalbeskrivna: 67 st och 0 brutna

Mentaltestade: 8

Korade hundar:
Spårmarkens Zaarek
Spårmarkens Ztark
Spårmarkens Zkryta
Spårmarkens Rothe
Spårmarkens Tx
Spårmarkens Trigga
Spårmarkens Lyx

SE BCH: 1
Spårmarkens Zting

L-testade (endast RPS test): 35 st, varav 32 gk (23 PH & 9 VH)

Tjänstehundar:

Polishundar:
Spårmarkens Garion
Spårmarkens Rapp
Spårmarkens Redo
Spårmarkens Don Juan
Spårmarkens Traza
Spårmarkens Tramz
Spårmarkens Theo
Spårmarkens Cayli
Spårmarkens Mysko
Spårmarkens Lizt
Spårmarkens Larm (Norge)
Spårmarkens Lego
Spårmarkens Suck

Väktarhundar:
Spårmarkens Zatyg
Spårmarkens Zaarek
Spårmarkens Tiger Jr
Spårmarkens Trigga


Narkotikahundar, kriminalvården:
Spårmarkens Dizel
Spårmarkens Digger


Försvarsmakthundar:
Spårmarkens Tigra
Spårmarkens Trigga
Spårmarkens Tiger Jr

Kullinformation

 

O-kullen Inavel 0%
Född: 2017-01-23
Far:SE46622/2011 Spårmarkens Troll
Mor: SE14624/2015 Rosendal Allis

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
SE16458/2017
Spårmarkens
Odin
H
A
Ua
-
Tänder och bett Ua-
-
-
-
-
-
SE16459/2017
Spårmarkens
Orc

H
-
-
-
Saknar en P1, korrekt bett
-
-
-
-
-

SE16460/2017
Spårmarkens Orcan
H
A
Ua
-
Tänder och bett Ua-
-
-
-
-
Gk inträdesprov
FM

SE16461/2017
Spårmarkens Orvar

H
B
Ua
-
Tänder och bett Ua-
-
-
-
-
-
SE16462/2017
Spårmarkens
Otiz

H
B
Ua
Tänder och bett Ua
SE16457/2017
Spårmarkens
Osis


T
A/B
Ua
-
Tänder och bett Ua-
-
-
-
-
-

 

 
Odin
Orc
Orcan
Orvar
Otiz
Osis
1a.Kontakt
hälsning
-
-
-
-
-
-
1b. Kontakt
samarbete
-
-
-
-
-
-
1c. Kontakt
hantering
-
-
-
-
-
-
2a. Lek
leklust
-
-
-
-
-
-
2b.Lek1
Gripande
-
-
-
-
-
-
2c. Lek1
Dragkamp
-
-
-
-
-
-
3a.Förföljande
-
-
-
-
-
-
3b. Gripande
-
-
-
-
-
-
4.Aktivitet
-
-
-
-
-
-
5a.Avst.lek
Intresse
-
-
-
-
-
-
5b.Avst.lek
Hot/agg
-
-
-
-
-
-
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
-
-
-
-
-
-
5d.Avst.lek
Leklust
-
-
-
-
-
-
5e.Avst.lek
Samarbete
-
-
-
-
-
-
6a.Överraskning
Rädsla
-
-
-
-
-
-
6b.Överraskning
Hot/agg
-
-
-
-
-
-
6c.Överraskning
Nyfikenhet
-
-
-
-
-
-
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
-
-
-
-
-
-
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
-
-
-
-
-
-
7a.Ljudkänsla
Rädsla
-
-
-
-
-
-
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
-
-
-
-
-
-
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
-
-
-
-
-
-
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
-
-
-
-
-
-
8a.Spöken
Hot/agg
-
-
-
-
-
-
8b.Spöken
Kontroll
-
-
-
-
-
-
8c.Spöken
Rädsla
-
-
-
-
-
-
8d.Spöken
Nyfikenhet
-
-
-
-
-
-
8e.Spöken
Kontakt
-
-
-
-
-
-
9a.Lek
Leklust
-
-
-
-
-
-
9b.Lek
Gripande
-
-
-
-
-
-
Skott.
-
-
-
-
-
-

 

 

 

F-kullen Inavel 0%
Född: 2016-12-04
Far: SE27374/2012 Mixalex Ax
Mor: SE35964/2014 Spårmarkens Lyx

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
SE10253/2017
Spårmarkens
Fixo
H
B
Ua
-
-Tänder och bett Ua
-
-
-
-
-
SE10254/2017
Spårmarkens
Fräck
H
A
Ua
-
Tänder och bett Ua-
-
-
-
-
-
SE10255/2017
Spårmarkens
Fancy
T
B
Ua
-
Tänder och bett Ua-
-
-
-
-
-
SE10256/2017
Spårmarkens
Fixa
T
-
-
-
Tänder och bett Ua-
-
-
-
-
-
SE10257/2017
Spårmarkens
Fuska
T
A
Ua
-
Tänder och bett Ua-
-
-
-
-
-

 

 
Fixo
Fräck
Fancy
Fixa
Fuska
1a.Kontakt
hälsning
-
-
-
-
-
1b. Kontakt
samarbete
-
-
-
-
-
1c. Kontakt
hantering
-
-
-
-
-
2a. Lek
leklust
-
-
-
-
-
2b.Lek1
Gripande
-
-
-
-
-
2c. Lek1
Dragkamp
-
-
-
-
-
3a.Förföljande
-
-
-
-
-
3b. Gripande
-
-
-
-
-
4.Aktivitet
-
-
-
-
-
5a.Avst.lek
Intresse
-
-
-
-
-
5b.Avst.lek
Hot/agg
-
-
-
-
-
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
-
-
-
-
-
5d.Avst.lek
Leklust
-
-
-
-
-
5e.Avst.lek
Samarbete
-
-
-
-
-
6a.Överraskning
Rädsla
-
-
-
-
-
6b.Överraskning
Hot/agg
-
-
-
-
-
6c.Överraskning
Nyfikenhet
-
-
-
-
-
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
-
-
-
-
-
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
-
-
-
-
-
7a.Ljudkänsla
Rädsla
-
-
-
-
-
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
-
-
-
-
-
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
-
-
-
-
-
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
-
-
-
-
-
8a.Spöken
Hot/agg
-
-
-
-
-
8b.Spöken
Kontroll
-
-
-
-
-
8c.Spöken
Rädsla
-
-
-
-
-
8d.Spöken
Nyfikenhet
-
-
-
-
-
8e.Spöken
Kontakt
-
-
-
-
-
9a.Lek
Leklust
-
-
-
-
-
9b.Lek
Gripande
-
-
-
-
-
Skott.
-
-
-
-
-

 

 

S-kull Inavel 0%
Född: 2015-08-27
Far: SE27618/2011 Lymmels Is
Mor: SE46625/2011Spårmarkens Tezz

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
SE47709/2015
Spårmarkens Suck
H
B
Ua
X
Tänder, bett & Test Rygg UA
Polishund,
Va Götaland
SE47710/2015
Spårmarkens Sally
T
B
Ua
X
Tänder & Bett Ua
SE47711/2015
Spårmarkens Sansa
T
A
Ua
X
Tänder & Bett Ua
SE47712/2015
Spårmarkens
Snö
T
B
Ua
X
Tänder & Bett Ua
RyggUa
SE47713/2015
Spårmarkens Soya
T
B
Ua
X
Tänder & Bett Ua

 

 
Suck
Sally
Sansa
Snö
Soya
1a.Kontakt
hälsning
4
4
4
4
4
1b. Kontakt
samarbete
4
3
3
4
3
1c. Kontakt
hantering
3
3
3
3
3
2a. Lek
leklust
4
1
5
4
5
2b.Lek1
Gripande
3
1
5
5
4
2c. Lek1
Dragkamp
4
1
3
3
5
3a.Förföljande
2/4
3/3
4/4
1/4
5/4
3b. Gripande
1/2
2/1
5/5
1/4
4/2
4.Aktivitet
3
2
3
4
3
5a.Avst.lek
Intresse
3
3
3
4
3
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
1
1
1
2
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
5
1
5
5
2
5d.Avst.lek
Leklust
4
1
5
3
3
5e.Avst.lek
Samarbete
3
2
3
3
5
6a.Överraskning
Rädsla
3
2
1
3
1
6b.Överraskning
Hot/agg
1
2
1
3
1
6c.Överraskning
Nyfikenhet
4
2
5
2
5
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
1
2
2
2
1
7a.Ljudkänsla
Rädsla
2
3
1
1
2
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
4
5
5
5
4
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
2
2
2
2
1
8a.Spöken
Hot/agg
3
3
3
3
3
8b.Spöken
Kontroll
5
3
4
4
4
8c.Spöken
Rädsla
2
2
5
1
3
8d.Spöken
Nyfikenhet
4
2
2
4
3
8e.Spöken
Kontakt
4
4
3
4
5
9a.Lek
Leklust
4
1
4
4
5
9b.Lek
Gripande
4
1
5
4
4
Skott.
1
1
1
1
1

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 4,2 3,8 0,4
Aggressivitet 1,9 1,8 0,1
Socialitet 3,5 3,5 0.0
Jaktintresse 3,1 2,7 0,4
Lekfullhet 3,6 3,7 -0,1

Kullens medelvärde

 


J-kull Inavel 0%
Född: 2015-05-16
Far: SE47708/2012 Norpatorps Blixt
Mor: SE46629/2011 Spårmarkens Troya

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
SE33791/2015
Spårmarkens Jago
H
B
Ua
X
Bett o tänder UA
Krypt
Uppflyttad till
Lkl sph
Gk Startklass
SE33792/2015
Spårmarkens Joella
T
A
Ua
X
Tänder och bett Ua, Rygg UA
Uppflyttad till
Lkl sph,
Gk Doftprov
172p,
Startklass
G
Gk L-test, Polisen i Halland

SE33791/2015 Spårmarkens Jolin
T
B
Ua
X
Tänder och bett Ua
Gk Doftprov

 

 
Jago
Joella
Jolin
1a.Kontakt
hälsning
3
4
4
1b. Kontakt
samarbete
3
4
4
1c. Kontakt
hantering
3
4
4
2a. Lek
leklust
3
4
4
2b.Lek1
Gripande
4
4
4
2c. Lek1
Dragkamp
5
5
3
3a.Förföljande
1
4
4
3b. Gripande
1
5
5
4.Aktivitet
2
4
4
5a.Avst.lek
Intresse
3
5
3
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
1
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
2
2
1
5d.Avst.lek
Leklust
3
5
1
5e.Avst.lek
Samarbete
1
3
1
6a.Överraskning
Rädsla
2
1
2
6b.Överraskning
Hot/agg
1
1
3
6c.Överraskning
Nyfikenhet
4
5
4
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
1
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
1
1
2
7a.Ljudkänsla
Rädsla
2
3
3
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
5
5
4
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
2
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
1
1
1
8a.Spöken
Hot/agg
3
1
3
8b.Spöken
Kontroll
4
3
4
8c.Spöken
Rädsla
2
3
5
8d.Spöken
Nyfikenhet
4
5
1
8e.Spöken
Kontakt
4
5
1
9a.Lek
Leklust
3
4
3
9b.Lek
Gripande
3
4
3
Skott.
1
1
1

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 4,2 3,8 0,4
Aggressivitet 1,7 1,8 -0,1
Socialitet 3,7 3,5 0,2
Jaktintresse 3,5 2,7 0,8
Lekfullhet 3,7 3,7 0.0

Kullens medelvärde


K-kull 0% Inavel

Född 2014-10-13
Far: SE10433/2012 Mi-Jos Franz
Mor: SE46626/2011 Spårmarkens Theron

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext
Mt
Bruks
Lydnad
Utställning
Övrigt

SE56439/2014
Spårmarkens Kain

H
B/C
0/1
X
Tänder, bett & Test Ua
Avlivad pga aggressivitet

SE56440/2014
Spårmarkens Kaxig

H
X
Tänder, bett & Test Ua

SE56441/2014
Spårmarkens Krim

H
-
-
-
-
-
-
-
-
Död i tågolycka som valp

SE56442/2014
Spårmarkens Khira

T
B/C
Ua
X
Tänder och bett Ua
Gk Inträdesprov till Försvarsmakten,
Rygg röntgad Ua

SE56443/2014
Spårmarkens Klura

T
A
3
X
Tänder och bett Ua
Avlivad, FCP

SE56444/2014
Spårmarkens Kola

T
A
Ua
X
Tänder och bett Ua
Såld till och röntgad i Norge

SE56445/2014
Spårmarkens Krusa Ogenklev

T
B
Ua
X
Tänder och bett Ua
Polisen i Dalarna
Gk L-test

SE56446/2014
Spårmarkens Kummin

T
B
Ua
X
Tänder och bett Ua

  Kain
Kaxig
Krim
Khira
Klura Kola
Krusa
Kummin
1a.Kontakt
hälsning
5
4
-
4
4
3
4
4
1b. Kontakt
samarbete
4
3
-
3
3
3
3
4
1c. Kontakt
hantering
4
4
-
4
4
3
4
4
2a. Lek
leklust
5
4
-
5
5
5
5
5
2b.Lek1
Gripande
4
4
-
4
3
4
4
5
2c. Lek1
Dragkamp
2
4
-
5
3
3
4
2
3a.Förföljande
1/1
1/4
-
4/4
1/4
1/4
4/4
3/1
3b. Gripande
1/1
1/2
-
3/1
1/3
1/3
3/3
1/1
4.Aktivitet
3
4
-
4
4
4
4
4
5a.Avst.lek
Intresse
3
3
-
3
4
2
3
3
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
1
-
1
1
1
2
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
1
5
-
5
5
5
5
1
5d.Avst.lek
Leklust
1
4
-
5
4
4
5
1
5e.Avst.lek
Samarbete
1
2
-
5
1
2
3
1
6a.Överraskning
Rädsla
2
2
-
2
2
2
1
2
6b.Överraskning
Hot/agg
3
2
-
3
2
3
2
2
6c.Överraskning
Nyfikenhet
3
2
-
2
3
3
5
4
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
2
1
-
3
1
1
1
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
1
1
-
1
1
1
1
1
7a.Ljudkänsla
Rädsla
1
1
-
1
1
2
1
3
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
5
5
-
5
4
4
5
5
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
1
-
1
1
1
1
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
2
1
-
1
2
2
1
1
8a.Spöken
Hot/agg
3
1
-
3
3
1
1
1
8b.Spöken
Kontroll
4
5
-
4
4
2
5
4
8c.Spöken
Rädsla
1
1
-
3
3
1
1
5
8d.Spöken
Nyfikenhet
3
5
-
1
4
5
5
3
8e.Spöken
Kontakt
4
4
-
4
4
4
4
4
9a.Lek
Leklust
4
4
-
5
4
4
5
5
9b.Lek
Gripande
4
4
-
4
4
4
4
5
Skott.
1
1
-
1
1
1
1
1

Kullens medelvärde

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 4,3 3,8 0,5
Aggressivitet 1,8 1,8 0.0
Socialitet 3,9 3,5 0,4
Jaktintresse 2,2 2,7 -0,5
Lekfullhet 4,1 3,7 0,4


L-kull 0% Inavel

Född 2014-05-06
Far: SE10433/2012 Mi-Jos Franz
Mor: SE46629/2011 Spårmarkens Troya

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext
Mt
Bruks
Lydnad
Utställning
Övrigt
SE35958/2014
Spårmarkens Lego
H
B
Ua
X
Tänder&bett UA, Test Ua.
Rygg Ua
Polishund, Narkotikahund
Örebro
SE35959/2014
Spårmarkens Lex
H
A
Ua
X
Bett Ua. Saknar P1
Test Ua.
Uppflyttad till
Lkl sph
174,5p
klass1
Gk L-test, Gk Doftprov
SE35960/2014
Spårmarkens Leon
H
B
Ua
X
Tänder, bett och Testiklar Ua
Gk inträdesprov till försvarsmakten.
Avlivad pga skada
SE35961/2014
Spårmarkens Lizt
H
A
Ua
X
Tänder&bett UA, Test Ua.
Rygg Ua
Polishund
Va Götaland
SE35962/2014
Spårmarkens Lurk
H
A
Ua
X
Tänder&bett UA, Test Ua.
L-testad, lämplig PH, Avel
SE35963/2014
Spårmarkens Larm
H
A
Ua
X
Tänder&bett UA, Test Ua.
Polishund i Oslo
L-test&
Röntgad i Norge
SE35964/2014
Spårmarkens Lyx
T
A
Ua
X
Gk Exteriörbeskrivning
350p
Uppflyttad till
Hkl sph
179p
Klass1
KORAD, Avel
SE35965/2014
Spårmarkens Lexi
T
A
Ua
X
Tänder &bett Ua.
Ett hängöra
Gk inträdesprov till försvarsmakten

 
Lego
Lex
Leon
Lizt
Lurk
Larm
Lyx
Lexi
1a.Kontakt
hälsning
3
3
5
4
4
4
4
4
1b. Kontakt
samarbete
3
3
5
3
3
4
3
3
1c. Kontakt
hantering
3
3
4
3
3
3
4
3
2a. Lek
leklust
5
4
4
4
5
5
4
5
2b.Lek1
Gripande
4
4
5
4
4
4
2
4
2c. Lek1
Dragkamp
3
4
5
4
5
4
3
5
3a.Förföljande
2/1
3/3
1/1
2/1
4/3
4/4
1/1
1/1
3b. Gripande
3/3
3/5
1/1
2/1
4/4
4/5
3/2
1/1
4.Aktivitet
4
3
3
4
4
4
3
4
5a.Avst.lek
Intresse
3
2
4
4
3
4
3
2
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
1
1
1
1
1
1
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
3
2
5
5
5
5
5
2
5d.Avst.lek
Leklust
5
4
3
3
5
5
4
4
5e.Avst.lek
Samarbete
3
3
4
3
3
3
2
4
6a.Överraskning
Rädsla
3
2
3
3
2
3
3
3
6b.Överraskning
Hot/agg
1
2
3
3
1
1
2
3
6c.Överraskning
Nyfikenhet
5
4
3
3
4
5
2
5
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
1
1
3
1
1
3
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
1
1
2
1
2
2
2
1
7a.Ljudkänsla
Rädsla
1
2
1
3
3
1
1
1
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
5
4
5
3
5
5
4
5
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
1
1
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
1
1
3
2
2
1
1
1
8a.Spöken
Hot/agg
3
1
2
3
1
1
1
1
8b.Spöken
Kontroll
4
3
5
4
3
4
4
3
8c.Spöken
Rädsla
2
1
3
1
1
1
1
2
8d.Spöken
Nyfikenhet
3
5
3
2
5
5
5
5
8e.Spöken
Kontakt
4
4
4
4
4
4
4
4
9a.Lek
Leklust
5
4
4
5
5
5
4
5
9b.Lek
Gripande
4
4
5
4
4
4
3
3
Skott.
1
1
1
1
1
1
1
1

Kullens medelvärde

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 4,2 3,8 0,4
Aggressivitet 1,5 1,8 -0,3
Socialitet 3,5 3,5 0.0
Jaktintresse 2,4 2,7 -0,3
Lekfullhet 4,2 3,7 0,5

 

P-kull 0% Inavel

Född 2014-01-04
Far: S28059/2006 He
ratorpets Ub Tiger
Mor: S67009/2008 Spårmarkens Rothe

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
SE15879/2014   Spårmarkens Puff
H
-
-
X
Tänder, bett och rygg ua
-
-
-
-
Skadad som valp, därav ej off avläst på röntgen!
 
Puff
1a.Kontakt
hälsning
4
1b. Kontakt
samarbete
5
1c. Kontakt
hantering
3
2a. Lek
leklust
4
2b.Lek1
Gripande
3
2c. Lek1
Dragkamp
3
3a.Förföljande
1/5
3b. Gripande
1/3
4.Aktivitet
5
5a.Avst.lek
Intresse
3
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
5
5d.Avst.lek
Leklust
4
5e.Avst.lek
Samarbete
3
6a.Överraskning
Rädsla
2
6b.Överraskning
Hot/agg
3
6c.Överraskning
Nyfikenhet
3
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
2
7a.Ljudkänsla
Rädsla
1
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
5
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
1
8a.Spöken
Hot/agg
3
8b.Spöken
Kontroll
4
8c.Spöken
Rädsla
1
8d.Spöken
Nyfikenhet
5
8e.Spöken
Kontakt
4
9a.Lek
Leklust
4
9b.Lek
Gripande
3
Skott.
1

Kullens medelvärde

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 4,6 3,8 0,8
Aggressivitet 2,3 1,8 0,5
Socialitet 4,0 3,5 0,5
Jaktintresse 2,5 2,7 -0,2
Lekfullhet 3,4 3,7 -0,3M-kull 0% Inavel

Född 2013-05-10
Far: S32662/2007 Spårmarkens Garion
Mor: SE23044/2010 Ulvgårdens Lollipop

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
SE35713/2013   Spårmarkens Massaj
H
B
Ua
X
Tänder, bett och testiklar Ua
-
-
-
-
SE35714/2013   Spårmarkens Mexx
H
C
1
X
Tänder, bett och testiklar Ua
Gk L-test
Allergi
SE35715/2013   Spårmarkens Milou
H
-
-
-
-
-
-
-
-
Avliden
RD (PNP)
  SE35716/2013   Spårmarkens Mix
H
C/D
Ua
X
Tänder, bett och testiklar Ua
Avlivad
  SE35717/2013   Spårmarkens Modig
H
A
Ua
X
Tänder, bett och testiklar Ua
Avlivad
Kvalsterallergi
  SE35718/2013   Spårmarkens Mysak
H
A
0/3
X
Tänder, bett och testiklar Ua
Avlivad

SE35719/2013
Mysko

 

H
A
Ua
X
Tänder, bett och testiklar & rygg Ua
-
-
-
-
Gk L-test
Polishund, narkotikahund
i Örebro

 

 
Mysak
Mysko Milou Mexx
Modig
Mix
Massaj
1a.Kontakt
hälsning
4
4
-
3
4
4
4
1b. Kontakt
samarbete
4
3
-
3
3
4
4
1c. Kontakt
hantering
5
4
-
3
3
4
4
2a. Lek
leklust
5
5
-
5
5
5
5
2b.Lek1
Gripande
3
4
-
5
4
4
3
2c. Lek1
Dragkamp
3
5
-
4
3
4
2
3a.Förföljande
4/4
2/1
-
2/4
4/4
2/4
4/4
3b. Gripande
4/4
1/1
-
1/3
2/4
1/3
2/3
4.Aktivitet
4
3
-
4
4
4
4
5a.Avst.lek
Intresse
5
4
-
3
3
3
4
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
1
-
1
1
1
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
5
5
-
5
5
5
3
5d.Avst.lek
Leklust
4
5
-
5
3
1
3
5e.Avst.lek
Samarbete
3
3
-
3
3
3
2
6a.Överraskning
Rädsla
2
2
-
2
3
1
3
6b.Överraskning
Hot/agg
2
3
-
3
4
1
3
6c.Överraskning
Nyfikenhet
4
4
-
4
2
5
3
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
1
-
1
1
1
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
1
1
-
1
1
1
1
7a.Ljudkänsla
Rädsla
3
2
-
1
1
1
1
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
2
2
-
5
5
3
5
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
1
-
1
1
1
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
1
1
-
1
2
1
2
8a.Spöken
Hot/agg
3
3
-
3
3
2
3
8b.Spöken
Kontroll
3
5
-
3
4
4
5
8c.Spöken
Rädsla
3
2
-
1
2
1
3
8d.Spöken
Nyfikenhet
5
3
-
5
4
5
1
8e.Spöken
Kontakt
4
3
-
4
4
4
1
9a.Lek
Leklust
5
5
-
5
5
5
5
9b.Lek
Gripande
4
4
-
5
4
5
3
Skott.
1
1
-
1
1
1
1

Kullens medelvärde:
Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 4,2 3,8 0,4
Aggressivitet 2,1 1,8 0,3
Socialitet 3,9 3,5 0,4
Jaktintresse 2,8 2,7 0,1
Lekfullhet 4,3 3,7 0,6

 

C-kull 0% Inavel

Född 2012-03-09

Far: S28059/2006 Heratorpets Ub Tiger
Mor:
S32666/2007 Spårmarkens Gaia

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
SE24334/2012
Spårmarkens Caiser
H
A
Ua
X
Tänder/bettUa
Kastrerad
-
-
172p, klass1
-
Tävlingshund
SE24335/2012  Spårmarkens Cayli
T
A
Ua
X
Tänder/bett Ua
-
-
-
-
Gk L-test,
Tjh
Polishund+narkotika i Örebro

 

 
Caiser
Cayli
1a.Kontakt
hälsning
4
4
1b. Kontakt
samarbete
3
4
1c. Kontakt
hantering
3
3
2a. Lek
leklust
5
5
2b.Lek1
Gripande
3
3
2c. Lek1
Dragkamp
3
4
3a.Förföljande
1/4
4/4
3b. Gripande
1/4
4/4
4.Aktivitet
2
4
5a.Avst.lek
Intresse
3
4
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
5
3
5d.Avst.lek
Leklust
3
2
5e.Avst.lek
Samarbete
3
2
6a.Överraskning
Rädsla
2
2
6b.Överraskning
Hot/agg
2
3
6c.Överraskning
Nyfikenhet
3
4
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
2
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
1
1
7a.Ljudkänsla
Rädsla
2
3
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
5
5
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
2
1
8a.Spöken
Hot/agg
3
3
8b.Spöken
Kontroll
5
4
8c.Spöken
Rädsla
1
1
8d.Spöken
Nyfikenhet
3
2
8e.Spöken
Kontakt
5
4
9a.Lek
Leklust
4
4
9b.Lek
Gripande
3
3
Skott.
1
1

Kullens medelvärde
Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 4,0 3,8 0,2
Aggressivitet 2,2 1,8 0,4
Socialitet 3,5 3,5 0.0
Jaktintresse 3,3 2,7 0,6
Lekfullhet 3,7 3,7 0.0

T-kull 0% Inavel

Född:2011-06-30
Far: S28059/2006 Heratorpets Ub Tiger
Mor: S67009/2008 Spårmarkens Rothe

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
SE46619/2011 Spårmarkens Tiger Jr
H
B
Ua
X
Tänder,bett, testiklar Ua
-
Uppflyttad till lägre klass
1:a pris
Klass1
-
Tjh Försvarsmakten, Gk L-test,
Tjh VH
Tävlingshund
SE46620/2011 Spårmarkens Tramz
H
A
Ua
X
Tänder,bett, testiklar Ua
-
-
-
-
Gk L-test
Tjh, polishund Eskilstuna.
Avliden i konst.ej ärftlig cancer
SE46621/2011 Spårmarkens Traza
H
A
Ua
X
Tänder,bett, testiklar Ua
-
-
-
-
Gk L-test
Tjh, Polishund Nyköping
SE46622/2011 Spårmarkens Troll
H
A
Ua
X
Tänder,bett, testiklar rygg Ua
-

-

Klass1
-
Gk L-test, Avel
SE46623/2011 Spårmarkens Theo
H
A
Ua
X
Tänder,bett, testiklar Ua, Rygg Ua
-
-
-
-
Gk L-test
Tjh, Polishund+narkotika, Eskilstuna
SE46624/2011 Spårmarkens
Tx
H
A
Ua
X
Gk
513p
Uppflyttad till ELIT sph, Hkl sök
Uppflytt
kl 3
Good
Gk L-test, Tävlingshund, Gk Doftprov
SE46625/2011 Spårmarkens Tezz
T
B
Ua
X
Tänder / bett Ua
-
-
-
-
Avel/Familjehund
SE46626/2011 Spårmarkens Theron
T
A
Ua
X
Tänder / bett Ua
-
-
-
-
Avel/Familjehund
SE46627/2011 Spårmarkens Tigra
T
B
Ua
X
Tänder / bett Ua
Tjh Försvarsmakten, Gk L-test
SE46628/2011 Spårmarkens Trigga
T
A
Ua
X
Gk
459p
Uppflyttad till lägre klass
Lp1
Tjh Försvarsmakten, Gk L-test.
Tjh Väktarhund
Tävlingshund
SE46629/2011 Spårmarkens Troya
T
A
Ua
X
Tänder / bett Ua
-
-
Klass1
-
Tävling, Gk L-test, Avel

Mentalbeskrivning

 
Tiger Jr
Tramz
Traza
Troll
Theo
Tx
Tezz
Theron
Tigra
Trigga
Troya
1a.Kontakt
hälsning
4
4
4
4
5
4
4
4
4
3
4
1b. Kontakt
samarbete
4
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1c. Kontakt
hantering
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
4
2a. Lek
leklust
5
5
5
5
5
5
2
5
5
5
5
2b.Lek1
Gripande
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
4
2c. Lek1
Dragkamp
4
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3a.Förföljande
4/4
4/4
1/2
4/4
4/4
2/4
4/4
4/4
4/3
4/4
4/4
3b. Gripande
4/1
5/5
1/1
4/4
2/2
1/3
2/3
2/4-
3/1
5/4
2/4
4.Aktivitet
4
4
5
3
4
3
2
2
4
3
4
5a.Avst.lek
Intresse
4
4
2
3
4
3
3
5
5
2
5
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
1
2
1
1
1
3
1
3
1
5
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
5
5
1
5
5
5
1
5
5
5
5
5d.Avst.lek
Leklust
5
1
1
4
3
4
1
5
5
5
5
5e.Avst.lek
Samarbete
1
3
1
3
2
3
1
4
3
4
3
6a.Överraskning
Rädsla
3
3
3
1
3
3
2
2
1
3
1
6b.Överraskning
Hot/agg
4
3
2
1
2
3
3
2
1
2
1
6c.Överraskning
Nyfikenhet
3
4
3
5
5
4
2
3
5
2
5
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
3
2
1
1
1
1
3
2
1
2
1
7a.Ljudkänsla
Rädsla
3
3
3
1
3
1
1
1
1
1
1
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
3
5
2
5
2
5
5
5
5
5
5
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
2
1
3
2
1
1
1
2
1
2
1
8a.Spöken
Hot/agg
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
5
8b.Spöken
Kontroll
4
4
5
4
4
4
5
4
5
3
4
8c.Spöken
Rädsla
1
1
3
2
1
2
2
2
1
2
1
8d.Spöken
Nyfikenhet
5
5
5
5
4
5
2
5
5
4
5
8e.Spöken
Kontakt
4
4
4
3
5
4
3
4
4
4
3
9a.Lek
Leklust
4
5
5
5
4
5
2
5
5
5
5
9b.Lek
Gripande
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Skott.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1


Kullens medelvärde

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 4,3 3,8 0,5
Aggressivitet 2,4 1,8 0,6
Socialitet 3,4 3,5 -0,1
Jaktintresse 3,1 2,7 0,4
Lekfullhet 3,6 3,7 -0,1

 

D-kull 0% Inavel

Född:2009-08-17
Far: S32662/2007 Spårmarkens Garion
Mor: S12383/2005 Köttorps Iza

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
Spårmarkens
Daric
S55164/2009

H
(A)
B
Ua
X

Tänder/bett ua
Test. ua

 

-
Gk Akl sph
-

-

Tävlingshund
Spårmarkens
Digger
S55165/2009
H
B
Ua
X
Tänder/bett ua

Endast en test. nere
-
-
-
-
Gk L-test
Tjh/Narkotika på Kriminalvården i Göteborg
Spårmarkens
Dizel
S55166/2009
H
B
Ua
X
Tänder/bett ua
Test. ua
Rygg ua
-
-
Lp1, förstapris klass2
-
Gk L-test
Tjh/Narkotika på Kriminalvården, Kumla
Spårmarkens
Don Juan
S55167/2009
H
B
Ua
X
Tänder/bett ua
Test. ua
-
-
-
-
Gk L-test,
Tjh, polis/narkotikahund i Örebro
Spårmarkens
Dorn
S55168/2009
H
A
Ua
X
Tänder/bett ua
Test. ua
-
-
-
-

Avliden i Tarmomvridning
vid 2½ års ålder
Spårmarkens
Disney S55169/2009
T
B
Ua
X
Tänder/bett ua
-
Uppflyttad till
Lkl spår
1:a pris klass1
-
Tävlingshund

Mentalbeskrivning

 
Daric
Digger
Dizel
Don Juan
Dorn
Disney
1a.Kontakt
hälsning
4
3
4
4
3
4
1b. Kontakt
samarbete
3
3
3
3
3
3
1c. Kontakt
hantering
3
3
3
3
3
3
2a. Lek
leklust
4
4
4
4
4
4
2b.Lek1
Gripande
3
3
4
4
3
4
2c. Lek1
Dragkamp
4
3
4
4
4
3
3a.Förföljande
4/5
4/4
4/4
4/4
1/4
2/2
3b. Gripande
4/5
3/5
3/5
5/5
1/3
1/1
4.Aktivitet
4
3
4
4
4
4
5a.Avst.lek
Intresse
3
4
4
4
5
4
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
1
1
1
1
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
5
4
3
5
5
3
5d.Avst.lek
Leklust
4
5
5
5
5
2
5e.Avst.lek
Samarbete
5
3
3
3
3
3
6a.Överraskning
Rädsla
2
3
2
1
2
2
6b.Överraskning
Hot/agg
2
1
3
1
2
3
6c.Överraskning
Nyfikenhet
2
4
4
5
4
2
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
1
1
1
2
2
1
7a.Ljudkänsla
Rädsla
2
1
2
2
2
2
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
3
5
3
5
5
2
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
2
1
2
1
2
1
8a.Spöken
Hot/agg
2
3
2
4
1
3
8b.Spöken
Kontroll
4
5
4
5
4
4
8c.Spöken
Rädsla
2
5
1
2
3
2
8d.Spöken
Nyfikenhet
3
2
5
4
5
5
8e.Spöken
Kontakt
3
3
4
3
4
3
9a.Lek
Leklust
4
3
5
4
4
4
9b.Lek
Gripande
3
3
4
3
3
4
Skott.
1
1
1
1
1
2

Kullmedelvärde:

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 4,2 3,8 0,4
Aggressivitet 1,8 1,8 0.0
Socialitet 3,2 3,5 -0,3
Jaktintresse 3,5 2,7 0,8
Lekfullhet 3,7 3,7 0.0

 

R-kull 0% Inavel

Född:2008-11-02
Far: DK07119/2002 Degn's U'Nick
Mor: S20744/2001 Toffelrödjans Disney

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
S67006/2008 Spårmarkens Rapp
H
B
Ua
X
Tänder/bett ua
Test.ua
-
-
-

24/5-09
HP Valpkl
Roland Fors

Gk L-test
Tjh, polishund+narkotika i Eskilstuna

S67007/2008 Spårmarkens Redo
H
B/C
Ua
X
Tänder/bett ua
Test.ua
-
-
-
-
Gk L-test
Tjh, polishund/sedelsök/narkotika
i Norrland
S67008/2008 Spårmarkens Reko
H
A
Ua
X
Tänder/bett ua
Test.ua
-
-
-
-
Gk L-test
(lämpl.p.t.polis/väktare)
S67009/2008 Spårmarkens Rothe
T
A
Ua
X
Godkänd
419p
-
-
-

KORAD
Gk L-test
(lämpl. prövas till väktare)
Avel

S67010/2008 Spårmarkens Ryta
T
B/C
Ua
X
Tänder/bett ua
495p
Gk Akl sph
Lydn,kl1
-
Tävlingshund

Mentalbeskrivning

 
Rapp
Redo
Reko
Rothe
Ryta
1a.Kontakt
hälsning
4
4
4
4
4
1b. Kontakt
samarbete
4
4
3
4
4
1c. Kontakt
hantering
3
3
4
4
3
2a. Lek
leklust
5
5
5
5
5
2b.Lek1
Gripande
3
4
5
3
4
2c. Lek1
Dragkamp
3
4
4
3
5
3a.Förföljande
5/2
4/2
4/4
1/2
4/4
3b. Gripande
3/1
4/1
4/4
1/1
3/3
4.Aktivitet
5
4
4
4
2
5a.Avst.lek
Intresse
4
3
4
5
3
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
1
1
4
5
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
5
5
5
5
3
5d.Avst.lek
Leklust
4
5
5
1
5
5e.Avst.lek
Samarbete
4
3
5
2
3
6a.Överraskning
Rädsla
3
2
2
1
1
6b.Överraskning
Hot/agg
3
1
3
2
5
6c.Överraskning
Nyfikenhet
4
2
4
5
5
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
2
1
1
1
1
7a.Ljudkänsla
Rädsla
1
2
2
1
2
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
5
2
2
5
2
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
2
1
1
2
2
8a.Spöken
Hot/agg
3
1
3
3
3
8b.Spöken
Kontroll
4
5
4
4
3
8c.Spöken
Rädsla
1
1
1
3
1
8d.Spöken
Nyfikenhet
5
5
5
2
4
8e.Spöken
Kontakt
5
4
4
4
3
9a.Lek
Leklust
4
5
5
4
5
9b.Lek
Gripande
3
5
5
3
4
Skott.
1
1
1
1
1


Z-kull 0% Inavel

Född:2008-04-25
Far: S36539/2004 Lappfjällens Foxz
Mor: S12383/2005 Köttorps Iza

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
S37187/2008 Spårmarkens Zaarek
H
B
Ua
X
Godkänd
393p
Hkl sph
Uppflyttad till Elit,
Lp1,Lp2&Lp3
-
Tjh Väktare
Gk L-test
Korad
Tävlingshund
Allergi
S37188/2008 Spårmarkens Zatyg
H
A
Ua
X
Deffekt svans
Dubbla P1
Bett ua
Test.ua
-
-
Lp 1
-


Gk L-test
Tjh Väktare
Pancreasinsufficiens
Diagnos ställd vid fyra års ålder
Avliden

S37189/2008 Spårmarkens Ztark
H
A
Ua
X
Godkänd
473p

BH
Lkl sph,
BSL1

169,5
Lydn.kl 1
BIR  BIG-4 valp
2:a Ukl
Korad
Tävlingshund
Pancreasinsufficiens
Diagnos ställd vid 5,5 års ålder
S37190/2008 Spårmarkens Zting
H
A/B
Ua
X
Dubbla P1
Bett ua
Test.ua
506p
BRUKSCHAMPION Sph,
Cp Ekl Sök, Hkl skh
180p
Lydn kl 1
2:a Ukl

Gk L-test
Tävlingshund
S37191/2008 Spårmarkens Zkryta
T
A
Ua
X
Godkänd
477p

 


CERT Sök

 

Lp1
Lp 2
1:a Ukl
2:a bkl/jkl
Korad
Tävlingshund,
EPI &Spondylos 7 års ålder, avliden
S37192/2008 Spårmarkens Ztyrka
T
B/C
Ua
-
Tänder/bett ua
-
-
-
-
Familjehund

Mentalbeskrivning

 
Zaarek
Zatyg
Ztark
Zting
Zkryta
Ztyrka
1a.Kontakt
hälsning
4
4
3
4
3
1b. Kontakt
samarbete
3
3
3
4
3
1c. Kontakt
hantering
3
3
3
4
3
2a. Lek
leklust
5
4
4
4
4
2b.Lek1
Gripande
4
3
3
3
3
2c. Lek1
Dragkamp
4
3
4
3
3
3a.Förföljande
4/4
4/4
4/4
4/4
1/1
3b. Gripande
3/5
3/5
3/5
2/5
1/1
4.Aktivitet
4
4
4
4
4
5a.Avst.lek
Intresse
3
3
4
3
3
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
1
1
1
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
5
5
2
5
5
5d.Avst.lek
Leklust
4
3
5
5
5
5e.Avst.lek
Samarbete
3
3
3
3
3
6a.Överraskning
Rädsla
3
4
3
3
3
6b.Överraskning
Hot/agg
3
3
2
3
1
6c.Överraskning
Nyfikenhet
3
1
3
2
4
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
2
3
3
2
2
7a.Ljudkänsla
Rädsla
1
1
1
1
3
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
5
5
5
5
4
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
2
1
2
1
2
8a.Spöken
Hot/agg
3
3
2
3
1
8b.Spöken
Kontroll
4
3
2
4
5
8c.Spöken
Rädsla
5
5
5
5
5
8d.Spöken
Nyfikenhet
2
1
1
2
3
8e.Spöken
Kontakt
4
3
1
3
3
9a.Lek
Leklust
4
4
4
4
4
9b.Lek
Gripande
3
3
3
3
3
Skott.
1
1
1
1
1

G-kullen 0% Inavel

Född:2007-04-10
Far: S18485/2005 Degn's Urban
Mor: S20744/2001 Toffelrödjans Disney

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
S32662/2007 Spårmarkens Garion
H
A/B
Ua
X
Tänder /bett ua
Testiklar Ua
Ryggröntgad ua
-
Lkl. sph
-
-
Gk L-test
Polishund i tjänst, tjh/narkotika/vapensök
Avel
S32663/2007 Spårmarkens Gero
H
A/B
Ua
X
Överbett
Testiklar Ua
-
-
-
-

Gk
L-test
(lämpl.pr. t. väktare)
Avlivad pga överbett före 2 års ålder

S32664/2007 Spårmarkens Greif
H
A
2
X
Tänder /bett ua
Testiklar Ua
-
-
-
-
Familjehund
S32665/2007 Spårmarkens Gringo
H
B
0/1
X
Överbett
Testiklar Ua. Lh
-
-
-
-
Familjehund
S32666/2007 Spårmarkens Gaia
T
B
Ua
X
Tänder /bett ua
-
-
-
-
Avel

Mentalbeskrivning

 
Garion
Gero
Greif
Gringo
Gaia
1a.Kontakt
hälsning
4
4
4
4
4
1b. Kontakt
samarbete
4
3
4
3
3
1c. Kontakt
hantering
4
4
4
3
4
2a. Lek
leklust
4
5
5
3
5
2b.Lek1
Gripande
4
4
3
4
3
2c. Lek1
Dragkamp
3
5
4
3
4
3a.Förföljande
4/4
4/1
4/4
2/3
4/4
3b. Gripande
5/5
2/1
4/5
1/2
3/4
4.Aktivitet
4
4
4
3
3
5a.Avst.lek
Intresse
3
3
3
2
3
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
2
1
1
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
5
5
5
2
5
5d.Avst.lek
Leklust
3
2
3
2
5
5e.Avst.lek
Samarbete
3
2
2
3
3
6a.Överraskning
Rädsla
1
1
1
3
2
6b.Överraskning
Hot/agg
1
4
3
1
3
6c.Överraskning
Nyfikenhet
5
5
5
5
2
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
3
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
2
1
4
1
1
7a.Ljudkänsla
Rädsla
1
2
1
3
3
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
5
5
5
4
5
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
1
1
1
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
1
1
1
3
1
8a.Spöken
Hot/agg
3
2
1
3
3
8b.Spöken
Kontroll
5
4
3
3
3
8c.Spöken
Rädsla
2
1
1
5
1
8d.Spöken
Nyfikenhet
5
5
5
3
3
8e.Spöken
Kontakt
4
4
4
4
3
9a.Lek
Leklust
4
5
5
4
4
9b.Lek
Gripande
3
4
3
4
4
Skott.
1
1
1
1
4

 

P-kullen 0,2% Inavel

Född:2004-12-07
Far: S55975/99 X-Sensation Zeus
Mor: S34713/99 Casalands Qrissie

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
S11382/2005 Spårmarkens Pilo
H
A
0/1
X
Tänder/bett ua
Test.ua
-
-
-
-
Familjehund

Mentalbeskrivning

 
Pilo
1a.Kontakt
hälsning
3
1b. Kontakt
samarbete
3
1c. Kontakt
hantering
3
2a. Lek
leklust
4
2b.Lek1
Gripande
3
2c. Lek1
Dragkamp
3
3a.Förföljande
1/1
3b. Gripande
1/1
4.Aktivitet
3
5a.Avst.lek
Intresse
2
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
1
5d.Avst.lek
Leklust
1
5e.Avst.lek
Samarbete
1
6a.Överraskning
Rädsla
2
6b.Överraskning
Hot/agg
2
6c.Överraskning
Nyfikenhet
4
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
2
7a.Ljudkänsla
Rädsla
3
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
5
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
1
8a.Spöken
Hot/agg
1
8b.Spöken
Kontroll
4
8c.Spöken
Rädsla
1
8d.Spöken
Nyfikenhet
5
8e.Spöken
Kontakt
4
9a.Lek
Leklust
4
9b.Lek
Gripande
3
Skott.
1

Första kullen 0% Inavel

Född:2004-01-10
Far: S19826/99 Gaston
Mor: S34713/99 Casalands Qrissie

Namn
Kön
Hd
Ad
Mh
Ext.
Mt
Bruks
Lydnad
Utställn.
Övrigt
S14041/2004 Spårmarkens Benni
H
C
Ua
X
Tänder/bett ua
Test.ua
172p
Uppfl.lkl
Lp1
UKL: 3
Gk
L-test
(lämpl.pr.t.väktare)
Tävlingshund
S14042/2004 Spårmarkens Bonni
T
C
0/1
-
Tänder/bett ua
-
-
-
-
Navelbråck
Sällskapshund
S14043/2004 Spårmarkens Fanni
T
-
-
-
-
-
-
-
-
Avlivad vid fem månaders ålder pga.
Njurfel
S14044/2004 Spårmarkens Penni
T
B
Ua
X
Tänder/bett ua
-
-
-
-
Avel

Mentalbeskrivning

 
Benni
Bonni
Fanni
Penni
1a.Kontakt
hälsning
4
-
-
4
1b. Kontakt
samarbete
3
-
-
4
1c. Kontakt
hantering
4
-
-
4
2a. Lek
leklust
4
-
-
4
2b.Lek1
Gripande
4
-
-
4
2c. Lek1
Dragkamp
3
-
-
5
3a.Förföljande
3/4
-
-
1/1
3b. Gripande
2/4
-
-
1/1
4.Aktivitet
3
-
-
3
5a.Avst.lek
Intresse
3
-
-
2
5b.Avst.lek
Hot/agg
1
-
-
1
5c.Avst.lek
Nyfikenhet
4
-
-
2
5d.Avst.lek
Leklust
3
-
-
4
5e.Avst.lek
Samarbete
3
-
-
4
6a.Överraskning
Rädsla
1
-
-
4
6b.Överraskning
Hot/agg
2
-
-
1
6c.Överraskning
Nyfikenhet
5
-
-
2
6d.Överraskning
Kvarst.rädsla
1
-
-
2
6e.Överraskning
Kvarst.intresse
5
-
-
2
7a.Ljudkänsla
Rädsla
2
-
-
2
7b.Ljudkänsla
Nyfikenhet
5
-
-
2
7c.Ljudkänsla
Kvarst.rädsla
1
-
-
3
7c.Ljudkänsla
Kvarst.intresse
1
-
-
2
8a.Spöken
Hot/agg
3
-
-
1
8b.Spöken
Kontroll
4
-
-
1
8c.Spöken
Rädsla
4
-
-
1
8d.Spöken
Nyfikenhet
1
-
-
3
8e.Spöken
Kontakt
3
-
-
3
9a.Lek
Leklust
4
-
-
4
9b.Lek
Gripande
2
-
-
4
Skott.
1
-
-
1