Spårmarkens Sommarläger 2010

 

 

Tack till härliga deltagare, instruktörer och medhjälpare som gjorde sommarlägret möjligt även i år.
Stort Tack till Uffe Backman som kom och hjälpte oss med spår i teori och praktik.
Likaså till Patrik Klarqvist för figuranthjälp både i teori och praktik under fredagen.
Min allra bästa Anne ska ha en stor eloge för ännu en dag i köket för våran skull!
Jag tror inte att någon går oberörd ifrån ett teoripass med Uffe där han berättar om spår i alla dess former
och att vi dessutom får timtal av praktisk hjälp gör att jag utan överdrift kan jag säga att han har satt en hög klass på mina läger två år i rad
.
Tack till Thoppe som även i år knatade ut spår åt oss andra så vi fick ge oss ut i regnblöt skog och spåra.

Då det är betydligt enklare att som åskådare fotografera skyddsträning än skogsspårning är mestadels av
bilderna därifrån. Om någon har bra bilder från spåren tar jag tacksamt emot dem.


Delar ur D-kullen med Anna och Daric från vänster, Dizel och Don Juan med Karin


Garion och Zyndra stiftar bekantskap med varandra


Janne och Zyndra


Tommy och Garion


Sussie och "Totte" Lappfjällens GoreTex


Jennifer och Zyndra


Patrik figurerar åt Heratorpets Vinja


Vinja


Vinja


Marika och RotheRothe


Rothe


Rothe


Nöjd Rothe


Marika och Rothe


Redo


Reko


Reko


Reko


Patrik, Jennifer och Reko


Reko


Daric


Daric


Daric


Anna och Daric


Johan och Garion


Garion


Zting


Zting


Zting


Zting


Zaarek


Zaarek


Zaarek


Zaarek


Dizel


Dizel


Dizel


Louise och Dizel


Dizel


Dizel


Dizel


Don Juan "Johan"


"Johan"


Karin och "Johan"


Jenny och Disney


Sussie och "Totte"


Vinja


Ztark


Marika och Rothe


Rothe


Reko


Reko


Jennifer och Reko


Reko


Daric


Benni med Tord som figurant


Dizel


Garion


Garion


Lördagskväll och grillning


Lördag


Spårsnack under lördagslunchen


Ryta


Spårdags


Dizel, Sussie och Roger


Vinja


Vicky och Benni


Vinja


Vinja


Zigge


Zigge


Zigge vill INTE släppa sitt byte


Monica och Zigge med Sussie, Louise och Marika i bakgrunden


Som sagt....Zigge vägrar släppa


Zyndra


Zyndra


Zyndra och Sussie